Energieprijzen

Cv-ketel vervangen broodnodig om verschillen in energierekeningen tegen te gaan

Geschreven door Joost Grijsen – op 6 februari 2024

Toekomstige energierekeningen: grote verschillen per huishuiden de komende 10 jaar

Een recent onderzoek, uitgevoerd door Berenschot in opdracht van Essent, onthult dat de energierekening voor Nederlandse huishoudens de komende tien jaar sterk uiteen zal lopen. Met name huishoudens die afhankelijk zijn van een conventionele cv-ketel en die niet de middelen hebben om te investeren in duurzame oplossingen, zoals isolatie of zonnepanelen, zullen financieel het hardst getroffen worden. Dit geldt des te meer voor mensen in huurwoningen.

Er gaat dus steeds meer een tweedeling ontstaan tussen mensen die wel de financiële middelen hebben of mensen die dit niet kunnen betalen.

Voorbeeld verschillen energierekening

Zie hier een voorbeeld, met de kosten bij een scenario met hoge en lage energieprijzen (inflatie niet meegerekend). Per voorbeeld zie je woningen met cv-ketel, hybride warmtepomp en-of zonnepanelen.

Duidelijk wordt dat je met een cv-ketel naar verwachting een hoge energierekening zal houden de komende 10 jaar. Dat komt mede omdat belasting op gas wordt verhoogd maar belasting op elektriciteit juist daalt.

De ontwikkeling van energiekosten in Nederland tot en met 2024

De energiekosten in Nederland zijn recentelijk flink opgelopen en zullen naar verwachting hoog blijven tot 2035. Echter, door verschillen in isolatie en verwarmingsmethoden zullen sommige huishoudens veel meer betalen dan anderen. Vooral bewoners van huurhuizen of woningen gebouwd vóór 1980 die nog niet goed geïsoleerd zijn, bevinden zich in een kwetsbare positie.

De noodzaak voor het verduurzamen van woningen

Aan de andere kant staan huishoudens met een warmtepomp en zonnepanelen. Zij zullen relatief voordelig uit zijn dankzij lagere elektriciteitsbelastingen. Terwijl huishoudens die nog steeds afhankelijk zijn van gasverwarming, juist te maken krijgen met hogere belastingen op gas. En laat dit nu net de huishoudens zijn die vaak kwetsbaar zijn. En niet over voldoende financiële middelen beschikken om te verduurzamen. Zo ontstaat er energiearmoede in Nederland.

Toenemende kosten voor verwarming met aardgas

Voor huishoudens die uitsluitend een cv-ketel gebruiken, is de energierekening aanzienlijk gestegen - met de helft hoger in 2023 vergeleken met twee jaar eerder - en deze trend zal naar verwachting aanhouden. De stijging wordt vooral veroorzaakt door het vaste deel van de energierekening, inclusief gasbelasting en netbeheerkosten.

Wat betekent dit voor de energietransitie

Het onderzoek wijst ook op een toekomst waarin het vaste kostencomponent van energierekeningen toeneemt van ongeveer 5% naar 15%. Dit vermindert de impact van lagere verbruikskosten op de totale rekening, wat de steun voor verdere energietransitie kan ondermijnen.

Welke maatregelen kunnen energiearmoede tegengaan

De onderzoekers adviseren om het Noodfonds Energie voort te zetten en uit te breiden, zodat huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten ondersteund kunnen worden. Daarnaast pleiten ze voor het beperken van gasbelasting en netbeheerkosten om de energietransitie aantrekkelijk te houden. Ook zien ze kansen in het subsidiëren van thuisbatterijen om het energienet te ontlasten, met de verwachting dat de kosten zullen dalen naarmate meer mensen hierin investeren.

Ontwikkelingen de komende jaren en wat je kunt doen tegen een hoge energierekening in 2024 en daarna

De energieprijzen zijn erg veranderlijk en stijgen of dalen continu door marktdynamiek, overheidsbeleid, en globale energievoorraden. Experts verwachten dat de energieprijzen op de middellange tot lange termijn hoog zullen blijven, met mogelijk tijdelijke dalingen maar ook onverwachte pieken.

Hoe dan ook is het dus verstandig om maatregelen te nemen om als woningeigenaar je energieverbruik te verminderen en zo de impact van hoge energierekeningen te minimaliseren.

Er zijn mogelijkheden, ook als je minder te besteden hebt.

Dit kun je doen tegen een hoge energierekening, ook met een kleine portemonnee

  1. Isolatie verbeteren: Een van de meest effectieve manieren om energie te besparen is door het verbeteren van de isolatie van je huis. Goede isolatie houdt je huis warmer in de winter en koeler in de zomer, waardoor de behoefte aan verwarming en airconditioning afneemt.

  2. Zonnepanelen & (hybride) warmtepomp: Het installeren van zonnepanelen of een warmtepomp kan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zeer sterk verminderen en op de lange termijn leiden tot aanzienlijke besparingen.

  3. Gebruik van Energiezuinige Apparaten: Vervang oudere, minder efficiënte huishoudelijke apparaten door nieuwere, energiezuinige modellen. Dit kan een significante vermindering van je energieverbruik opleveren.

Hoe Energiebespaarders je helpt je woning te verduurzamen

Energiebespaarders biedt advies en oplossingen om je huis energiezuiniger te maken. Met een breed scala aan diensten, van het uitvoeren van energieaudits tot het installeren van isolatie en zonnepanelen, kan Energiebespaarders je helpen bij het vinden van de meest kosteneffectieve manieren om energie te besparen en je huis duurzamer te maken.

Klik hier en start een aanvraag >

Klik hier en zie direct jouw mogelijke duurzame oplossingen, terugverdientijden, subsidies en hoe je dit kan financieren met het Warmtefonds. Ook als je minder te besteden hebt!

Warmtefonds

Voor veel mensen kan de initiële investering in duurzaamheidsmaatregelen een drempel vormen. Het Warmtefonds, ook bekend als het Nationaal Energiebespaarfonds, biedt hier een oplossing. Het fonds biedt gunstige financieringsmogelijkheden voor huiseigenaren die hun woning energiezuiniger willen maken. Zelfs zonder een grote portemonnee is het mogelijk om te investeren in maatregelen die je huis duurzamer maken en je energierekening verlagen. Het Warmtefonds biedt leningen met lage rentetarieven voor de financiering van onder meer isolatie, zonnepanelen, en warmtepompen.