Energielabel

Blogreeks De Salderingsregeling: #2 De terugleversubsidie

Geschreven door Joost Grijsen – op 16 november 2018

In de vorige blog heb je kunnen lezen wat de salderingsregeling inhoudt en hoe de ontwikkelingen de afgelopen jaren zijn verlopen. Om samen te vatten gaan we dus af van de salderingsregeling en over naar een terugleversubsidie.

Volgens de huidige plannen zal dit per 2023 zijn. Op dit moment is er nog weinig duidelijk over de terugleversubsidie, maar er zijn al wel een paar uitspraken gedaan die al een indicatie geven over de invulling van de terugleversubsidie.

Wat is terugleversubsidie?

Zoals de naam ook zegt, zal de terugleversubsidie ook anders gaan werken. Je krijgt een vergoeding in de vorm van een subsidie over je teruggeleverde stroom. Er zal dus goed bijgehouden moeten worden hoeveel stroom je werkelijk teruglevert aan het net. Hierover krijg je een bepaald bedrag aan subsidie.

Verschil tussen opbrengt terugleversubsidie en salderingsregeling. Bron: De Energiebespaarders.

Beperkt budget

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven dat ze af willen van het oncontroleerbare van het overheidsgeld dat naar de salderingsregeling gaat. Er zal dus een jaarlijks subsidiepotje opgesteld worden dat ook op kan raken. Dit betekent dat het op kan zijn voor het eind van het jaar; in dat geval krijg je dus alleen maar de vergoeding die je energiemaatschappij geeft voor jouw geleverde stroom en dus geen terugleversubsidie meer voor de rest van het jaar.

De subsidiepot kan eerder op zijn. Bron: De Energiebespaarders.

Gelijke terugverdientijd

Volgens Eric Wiebes zal ook in de terugleversubsidie de terugverdientijd van ongeveer 7 jaar worden gehanteerd. Dit is belangrijk omdat de terugverdientijd bij mensen vaak een belangrijke factor is voor het aanschaffen van zonnepanelen. Er zijn twee belangrijke aspecten waar hierbij rekening moet worden gehouden.

  1. Voor zover de plannen nu zijn, valt de terugleversubsidie weg wanneer je zonnepanelen zijn terugverdiend. Daarna zullen je zonnepanelen minder voordeel opleveren voor je portemonnee. Desalniettemin blijf je natuurlijk wel bijdragen aan een duurzamere wereld, wat natuurlijk veel belangrijker is!

  2. De overheid zal zorgen dat de terugverdientijd 7 jaar zal blijven. Waarschijnlijk zal de terugleversubsidie aanvullend zijn op wat je voor je stroom krijgt. Dit betekent waarschijnlijk dat de terugleversubsidie minder zal worden als de kosten en de opbrengst van de zonnepanelen toenemen. Bij de huidige salderingsregeling is dat nog niet het geval en krijg je altijd evenveel vergoeding, ongeacht het bedrag dat je hebt betaald voor je panelen.

Nog geen zonnepanelen, maar wel interesse in een terugleversubsidie? Doe dan de gratis Bespaarcheck om te ontdekken wat er mogelijk is op jouw dak.

Soepele overgangsregeling

Voor de huidige eigenaren van zonnepanelen (en dus ook voor iedereen die in de komende maanden zonnepanelen zal aanschaffen) is beloofd dat er een soepele overgangsregeling zal zijn. Wat de precieze invulling hiervan gaat worden, is nog onbekend. Hier hoopt Wiebes aan het eind van dit jaar een update over te kunnen geven.

Er is nog veel onduidelijkheid over de precieze invulling van de terugleversubsidie. Wel zal het waarschijnlijk minder voordelig zijn dan de salderingsregeling die nu geldt. Mocht je twijfelen om zonnepanelen aan te schaffen adviseren wij om nu zonnepanelen aan te schaffen en (nog) te profiteren van de soepele regelingen (en dus ook de aankomende overgangsregeling) nu het nog kan! Raadpleeg hiervoor wel altijd een adviseur die jou kan helpen met de juiste keuzes.

Twijfel je nog omdat de overheid gemengde geluiden laat horen? Lees in uit onze reeks dan ook de volgende blog waarin we alle informatie vanuit de overheid overzichtelijk maken.