Energielabel

Blogreeks De Salderingsregeling: #3 Informatie van de overheid

Geschreven door Joost Grijsen – op 21 november 2018

In de vorige blogs heb je kunnen lezen hoe de salderingsregeling werkt en hoe de plannen voor de terugleversubsidie er op dit moment uitzien. Daaruit bleek dat er flink wat informatie ontbreekt.

In een poging om deze vragen verder beantwoord te krijgen hebben we geprobeerd extra informatie te krijgen vanuit de overheid. De vragen zijn gesteld vanuit het perspectief van een particuliere woningeigenaar die er aan zit te denken om zonnepanelen aan te schaffen.

Op onderzoek uit gegaan

Onze energie-expert Gerard is hiervoor in de huid gekropen van een woningeigenaar die sterke twijfels heeft omtrent het nemen van zonnepanelen. Dit omdat hij niet weet hoe de terugleversubsidie er uit gaat zien en daarom eerst meer informatie wilt inwinnen.

Informatiecentrum Rijksoverheid — 1400


Stap 1. Informatiecentrum Rijksoverheid

"Ik begon met bellen naar het Informatie Rijksoverheid (1400). Wanneer je kijkt op de website van de Rijksoverheid op de pagina zonne-energie wordt daar genoemd dat je met vragen naar 1400 moet bellen. Vragen zijn er inderdaad, dus daarop besloot ik te bellen.

Vervolgens kreeg ik een zeer vriendelijke vrouw aan de lijn. Allereerst moest ik uitleggen wat de salderingsregeling werkte en dat de salderingsregeling en de terugleversubsidie niet hetzelfde zullen zijn. Vervolgens is ze voor mij gaan zoeken binnen hun eigen database. Uiteindelijk kwam ze zelf tot de conclusie dat de terugleversubsidie inderdaad niet gelijk is aan de salderingsregeling. Maar wat die terugleversubsidie zou inhouden of wanneer deze in ging is inderdaad nog niet terug te vinden.

Vervolgens belde ze een collega die haar concludeerde dat ik het verkeerde nummer had gebeld. Informatie Rijksoverheid is voor algemene vragen. Vragen van consumenten over dit soort dingen worden beantwoord door Consuwijzer. Deze zouden me exact kunnen vertellen wat de terugleversubsidie zou inhouden en mij kunnen adviseren over de zonnepanelen."

Consuwijzer telefoonadvies — 088 0 70 70 70

Stap 2. Consuwijzer

"De volgende stap is dan dus bellen met Consuwijzer. Na een tijd in de wachtrij staan kreeg ik eindelijk iemand te pakken. Overigens ook een zeer vriendelijke medewerker die alle overheidsbekendmakingen erbij heeft gehaald om te kunnen uitleggen wat de terugleversubsidie zal inhouden. Echter mocht dit ook niet baten aangezien er nog geen officiële stukken over de invulling van de salderingsregeling bekend zijn. Bij Consuwijzer kunnen ze dan pas verder helpen met vragen over de terugleversubsidie.

Het advies aan mij luidde dan ook om even te wachten tot er een officieel stuk bekend zou zijn. Dit wordt gepubliceerd op ACM.nl en dat is dan ook de website die ik in de gaten zou moeten houden. Tot die tijd leek het hem verstandig om niet te snel te gaan investeren in zonnepanelen."

Conclusie

"Mijn avontuur was al na een half uur bellen gestrand, helaas zonder enig succes. Inmiddels is mij wel bekend geworden dat ze bij de overheid zelf ook nog geen flauw idee hebben. Ik vind het zorgwekkend dat er nog zo weinig bekend is terwijl de tijd begint te dringen. Dit gebrek aan informatie zal mogelijk kunnen leiden tot uitstel van het aanschaffen van zonnepanelen. Dit terwijl we juist nu zo snel mogelijk moeten verduurzamen om de de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. Mijn standpunt over het aanschaffen van zonnepanelen blijft gelden; schaf ze nu aan! Je hebt namelijk nu nog de gunstige salderingsregeling en daarnaast kun je nog aanspraak maken over de soepele overgangsregeling!"

Vind je ook dat de overheid meer duidelijkheid moet geven over de terugleversubsidie? Deel dan dit bericht en help mee deze boodschap over te brengen!