Energielabel

Subsidie isolatie (SEEH) vervalt, maar wordt ISDE

Geschreven door Joost Grijsen – op 29 december 2020

Voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen kun je vaak subsidie ontvangen. Het komt echter voor dat deze subsidiepotjes veranderen. De subsidie voor isolatie, de SEEH-subsidie, is sinds 2021 samengevoegd met de ISDE-subsidie. Wat betekent dit voor woningeigenaren?


Wat is de SEEH-regeling?

Halverwege 2019 is de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) in het leven geroepen. Deze subsidie dekte gemiddeld zo'n twintig procent van de aanschafkosten van isolerende maatregelen.

Voorwaarde was dat er pas bij twee maatregelen subsidie wordt toegekend. De SEEH-regeling liep tot en met 31 december 2020 en is daarna overgaan in de ISDE-regeling.


ISDE-regeling is aangepast sinds 1 januari 2021

Om verwarring te voorkomen is het handig om te weten dat de ISDE-regeling al bestond vóór 1 januari 2021. Deze is dus niet nieuw. Wat er veranderd is, is dat de SEEH-regeling opgegaan is in de ISDE-regeling.

Voorheen kon je als woningeigenaar uit de ISDE-pot alleen subsidie ontvangen voor duurzame verwarming zoals een warmtepomp of zonneboiler. Vanaf 2021 is er ook een deel beschikbaar gemaakt voor isolatie en het aansluiten aan een warmtenet.


Is er ook subsidie beschikbaar voor andere maatregelen zoals zonnepanelen?

Je vindt het in deze een lijst van lopende subsidieregelingen voor alle energiebesparende maatregelen.


Waar is de ISDE-subsidie voor bedoeld?

De vernieuwde ISDE-regeling is beschikbaar voor twee doelgroepen: woningeigenaren en zakelijke partijen. De regeling is bedoeld voor drie categorieën: productie duurzame energie, energiebesparing en aansluiting warmtenet.

Energiebesparende producten die vallen binnen de categorieën zijn:

De subsidie op pelletkachels en biomassaketels is sinds 2020 komen te vervallen.


Wanneer kom jij voor de nieuwe ISDE-regeling in aanmerking?

Als woningeigenaar kom je in aanmerking voor subsidie wanneer je kiest een isolatiemaatregel in combinatie met een tweede isolatiemaatregel, een duurzame opwekfunctie (warmtepomp of zonneboiler) of een aansluiting aan het warmtenet. De gekozen isolatiemaatregel moet dus gecombineerd worden met een andere maatregel.

Daarentegen is het wel mogelijk om een subsidieaanvraag te doen voor alleen de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting zonder tweede maatregel.

Belangrijke regels

 • De maatregelen moeten zijn geïnstalleerd na 30 juni 2020.

 • De woning moet vóór juni 2018 gebouwd zijn. Vanaf die periode zijn bouwbedrijven namelijk al verplicht om woningen aardgasvrij op te leveren.

 • De plaatsing van de maatregelen moet worden uitgevoerd door een installateur. Er is geen subsidie voor doe-het-zelvers.

 • De subsidie wordt alleen verleend als er niet al eens eerder subsidie via de ISDE-regeling is aangevraagd voor de specifieke woning (bijvoorbeeld tijdens de bouw).


Hoeveel subsidie is er beschikbaar en tot wanneer?

De ISDE-regeling startte op 1 januari 2016 en loopt tot en met 2030. Voor isolatiemaatregelen, warmtenet-aansluitingen en warmtepompen en zonneboilers in 2021, is er in totaal €124 miljoen beschikbaar.


Hoeveel subsidie kan je krijgen voor jouw woning?

Hoe hoog de te ontvangen subsidie is, hangt af van het soort product en van het productvermogen.

Productie duurzame energie

 • Voor een warmtepomp tot en met 1kW ontvang je €1.100. Bij iedere kW extra vermogen groeit dit bedrag met €100. Bij ISDE geldt: hoe hoger het vermogen van de warmtepomp, hoe hoger de subsidie. Bekijk bedragen per type warmtepomp.

Energiebesparing

 • Voor twee isolerende maatregelen wordt ongeveer twintig procent van de aanschafprijs gedekt door de ISDE-regeling.

 • Er wordt niet langer vastgehouden aan woningtypes zoals bij de SEEH het geval was, maar de nadruk ligt op het minimaal/maximaal aantal m2 dat wordt geïsoleerd. Onder de minimale oppervlakte  wordt geen subsidie verstrekt, boven de maximale oppervlakte wordt geen additionele subsidie verstrekt.

 • De vierkante meters verschillen per maatregel. Wil je meer informatie per maatregel? Bel dan vrijblijvend naar De Energiebespaarders (085-210 3977).

Aansluiting warmtenet

 • Nadat de woning is afgekoppeld van het gasnet, de gasmeter verwijderd is en er een overeenkomst is met warmteleverancier, ontvang je €3.325 aan subsidie.

*Voor VVE’s en zakelijke aanvragers gelden andere bedragen.


Subsidie uit de ISDE-regeling aanvragen

Sinds 4 januari 2021 is het mogelijk zelf een aanvraag in te dienen via mijn.rvo.nl. Hier heb je een geldige DigiD of E-Herkenning voor nodig.

Tips voor een snelle afhandeling van de aanvraag:

 • Vermeld de producten op de meldcode lijst

 • Vermeld de volledige investering op de factuur

 • Maak foto’s tijdens de uitvoering van energiebesparende isolatiemaatregelen of vraag de installateur om dit te doen.

Het is ook mogelijk om geholpen te worden bij ISDE subsidie aanvragen. Een partij die je daarbij kan helpen is https://simpelsubsidie.nl.


Bereken hoeveel subsidie jij kunt krijgen

Aan de hand van de Bespaarcheck ontdek je binnen 2 minuten welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn in jouw woning. Het geeft direct een indicatie van hoeveel subsidie je ongeveer kunt krijgen.

Gebruik voorafgaand deze handleiding om te achterhalen welke isolatie aanwezig is in jouw woning.

Of vraag direct advies op maat aan voor de verduurzaming van jouw woning.