Wet- en regelgeving

Prinsjesdag 2021: Plannen op gebied van duurzaam wonen voor 2022

Geschreven door Olga Lefevere – op 22 september 2021

Op Prinsjesdag maakte het kabinet de financiële plannen bekend voor 2022. Een aantal van deze plannen hebben effect op het verduurzamen van je woning. Wat verandert er op gebied van duurzaam wonen? En hoe zal jij, als woningeigenaar, hier de effecten van merken?


1. Meer geld naar klimaat

Het kabinet zal 6,8 miljard euro extra investeren in klimaatmaatregelen. De reden hiervoor is het Urgenda-klimaat vonnis. Binnen dit bedrag is ruim 1,3 miljard euro bestemd voor de verduurzaming van woningen en gebouwen. Een deel van het bedrag gaat naar duurzame subsidies.


2. Voucher voor aanschaf isolatie

In 2022 stelt het kabinet 514 miljoen euro beschikbaar voor een Nationaal Isolatie Programma. Het Nationaal Isolatie Programma heeft als doel om de 20 procent slechtst geïsoleerde huur- en koopwoningen versneld te isoleren. Het plan houdt in dat woningeigenaren een tegoedbon kunnen aanvragen waarmee isolatie van hun woning (deels) kan worden gefinancierd.

De tegoedbon zal naar verwachting een waarde krijgen van 2.000 euro. Deze tegoedbonnen kunnen worden verzilverd bij aannemers en installateurs die voorzien in isolatie. Doordat met de tegoedbonnen vooraf kan worden betaald wordt de investering die nodig is aanzienlijk verlaagd.


3. Energiebelasting gaat omlaag, gasbelasting gaat omhoog

Energiebelasting is een heffing die je betaalt over energie en gas. Hiermee wil de overheid woningeigenaren stimuleren bewust om te gaan met energie.

In 2019 sprak premier Rutte uit dat de belastingtarieven op energie de opvolgende jaren zullen gaan dalen, en die van gas gaan stijgen.

Bij een gemiddeld energieverbruik (van 3.180 kWh stroom en 1.370 m3 gas) gelden voor 2022 de volgende nieuwe belastingtarieven:

  • De belasting op elektriciteit daalt met 2,6 procent

  • De belasting op gas stijgt met 4,2 procent

  • De Opslag Duurzame Energie (ODE) op gas én elektriciteit stijgt met 1,7 procent

  • Ieder huishouden heeft recht op energie belastingvermindering. Voor 2021 bedraagt de vermindering energiebelasting  558,56 euro per huishouden. Dit bedrag wordt verrekend op je eindafrekening. De korting op de belastingen stijgt in 2022 met 1 euro.

Wat betekenen deze veranderingen in de praktijk? Bij een ongewijzigd, gemiddeld verbruik zal de energiebelasting in 2022 licht stijgen met 2,82 procent.


Meer lezen: Energieprijzen stijgen in rap tempo, ook in 2022.


4. ISDE-subsidie wordt verlengd

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) wordt komend jaar met 130 miljoen euro weer voortgezet. De subsidie wordt verlengd tot 2030. Via de ISDE kunnen huiseigenaren subsidie aanvragen nadat zij isolatiemaatregelen hebben uitgevoerd of een warmtepomp en zonneboiler hebben aangeschaft.


5. Extra subsidie voor hybride warmtepompen  

Het kabinet maakt 288 miljoen euro vrij voor subsidies op hybride warmtepompen. Woningeigenaren kunnen een tegemoetkoming van 1.000 tot 2.100 euro subsidie krijgen voor de aanschaf van een hybride warmtepomp. Nog onduidelijk is onder welke voorwaarden deze gelden beschikbaar komen.

Het plaatsen van een hybride warmtepomp is voor veel woningeigenaren een mooie stap om het gasverbruik te verlagen. In sommige gevallen betekent dit een tussenstap richting aardgasvrij.


6. Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling later behandeld

Middels een wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken werd er in 2020 aangekondigd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen zou worden gaan afgebouwd vanaf 1 januari 2023. De behandeling van dit wetsvoorstel is uitgesteld. Hierdoor is niet duidelijk of en wanneer het in werking zal treden.


7. Dubbele energie belastingheffing wordt voorkomen

Wanneer een woningeigenaar tijdelijk energie opslaat in een batterij (van bijvoorbeeld zonnepanelen), kan het zijn dat er dubbele heffing van energiebelasting optreedt. Omdat deze dubbele heffing onwenselijk is, wordt dit met ingang van 1 januari 2022 gerepareerd.


8. Meer geld voor verduurzamen publieke gebouwde omgeving

Ook wordt er 525 miljoen euro beschikbaar gesteld om ‘maatschappelijke’ gebouwen te verduurzamen, zoals Rijksvastgoed, scholen en ziekenhuizen.


9. Woningen worden minder verkocht aan verhuurders

Per 1 januari 2022 kunnen gemeenten voor starters en doorstromers gebruikmaken van de opkoopbescherming. Met deze bescherming kunnen woningen in gewilde gebieden niet zomaar worden opgekocht voor de verhuur. Op die manier blijven er meer koopwoningen bereikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen.


10. Jaarlijks €100 miljoen voor woningbouwplannen

De aankomende 10 jaar gaat er per jaar 100 miljoen euro extra naar het aanjagen van de woningbouw, oplopend tot 1 miljard euro extra in 2032. Dit geld is bedoeld voor nieuwe woningbouwplannen, niet voor de versnelling van bestaande projecten.


Overige duurzame maatregelen uit de miljoenennota

  • In 2022 worden er maatregelen uitgewerkt gericht op extra stimulering van (betaalbare) elektrische auto’s

  • Bedrijven kunnen middels subsidie elektrische bestelbussen aanschaffen

  • Er wordt 1,3 miljard euro beschikbaar gesteld voor energie-infrastructuurprojecten, zoals een warmtetransportnet in Zuid-Holland en het ombouwen van delen van het bestaande gasnet om het geschikt te maken voor waterstof.


Ondersteuning nodig bij het verduurzamen van jouw woning?

Daar zijn wij voor! De Energiebespaarders streven naar duurzaam wonen zonder gedoe. Dat doen we door adviseurs op te leiden die advies kunnen geven over álle energiebesparende maatregelen.

Dat betekent dat je maar één huisbezoek nodig hebt om volledig inzicht te krijgen in de mogelijkheden, kosten en opbrengsten. Bovendien zoeken wij lokale gecertificeerde installateurs uit die de maatregelen kunnen installeren, zodat jij dat niet meer hoeft te doen.

De Energiebespaarders blijven garant staan voor de oplevering, en je kunt ons over alles bellen. Na de installatie helpen je ook graag met de subsidieaanvraag, btw-teruggave en eventueel de energielabel-registratie. Zo heb jij wel de lusten, maar niet de lasten van energie besparen.

Klinkt goed? Onze dienst is in verschillende pakket-vormen beschikbaar, zodat je precies de ondersteuning krijgt die bij jou past. Bekijk de pakketten hier.

Een adviseur van De Energiebespaarders checkt de spouwmuur op bestaande isolatie.