Wet- en regelgeving

Salderingsregeling afbouw: eerste kamer debat

Geschreven door Joost Grijsen – op 7 februari 2024

Salderingsregeling afbouw 2024: debat Eerste Kamer

Op 6 februari 2024 had de Eerste Kamer een belangrijk debat met minister Jetten over het langzaam afbouwen van de salderingsregeling voor mensen met zonnepanelen. Volgende week wordt erover gestemd.

Wordt de salderingsregeling nu wel of niet afgeschaft na 2024?

Dit vragen veel mensen zich af. Het antwoord is: dat is nog steeds onduidelijk, want de Eerste Kamer heeft de plannen nog niet goedgekeurd. Er wordt in de loop van februari 2024 over gestemd door de Eerste Kamer.

Debat Eerste Kamer over afbouw salderingsregeling na 2024

De regeling, die mensen stimuleert om zonnepanelen te nemen door ze geld te geven voor extra opgewekte stroom, wordt misschien afgebouwd. De plannen liggen ter goedkeuring bij de Eerste Kamer.

Iedereen is het erover eens dat de regeling werkt zoals hij bedoeld was. Omdat het een enorme stimulans was voor het plaatsen van zonnepanelen voor veel Nederlandse woningeigenaren. Maar, niet iedereen is het eens over hoe en wanneer we hiermee moeten stoppen.

Sommige politici vinden dat er eerst goede nieuwe plannen moeten zijn, voordat Nederland kan stoppen met de salderingsregeling. Minister Jetten wil de regeling in zes jaar afbouwen omdat hij denkt dat het nu te duur en oneerlijk is.

Ook zijn er zes voorstellen (moties) gedaan over dit onderwerp. Een paar voorbeelden:

  • Een voorstel vraagt om 100 miljoen euro voor zonnepanelen op huurhuizen.

  • Een ander voorstel wil dat we kleinverbruikers helpen om hun zelf opgewekte stroom slim te gebruiken.

  • Ook is er een voorstel om het gebruik van thuisbatterijen te stimuleren.

Sommige politici maken zich zorgen. Ze vinden dat huurders en mensen met minder geld niet achter mogen blijven. Ze vragen om duidelijke info en goede plannen om iedereen te helpen met de energietransitie.

Minister Jetten zegt dat de regeling zijn werk heeft gedaan, maar nu te veel geld kost. Hij belooft te kijken naar hoe we zonnepanelen op huurhuizen kunnen stimuleren en hoe we het energienet beter kunnen gebruiken.

Het debat laat zien hoe ingewikkeld het is om van oude energie naar nieuwe, duurzame energie over te gaan. Iedereen wil dat goed doen, maar hoe en wanneer, daar zijn de meningen over verdeeld.