Wet- en regelgeving

Salderingsregeling nieuws Eerste Kamer | Salderingsregeling niet afgeschaft

Geschreven door Joost Grijsen – op 13 februari 2024


Salderingsregeling blijft, ook na 2024: Eerste Kamer heeft niet ingestemd met plannen voor afschaffing

Goed nieuws: meevaller voor zonnepaneeleigenaren

De Eerste Kamer heeft besloten om de salderingsregeling voor zonnepanelen in stand te houden. Dit is voordelig voor eigenaren van zonnepanelen. En maakt dat zonnepanelen nog aantrekkelijker blijven om in te investeren. De terugverdientijd is hierdoor aanzienlijk korter.


Wat is de Salderingsregeling?

De salderingsregeling maakt het mogelijk voor eigenaren van zonnepanelen om niet-gebruikte zonne-energie terug te leveren aan het net. Dat wordt vervolgens weer verrekend met alle energie die jij van de energieleverancier afneemt. Daardoor kan jouw energierekening een stuk lager uitvallen: je verkoopt als het ware de stroom terug aan de energieleverancier.


Salderingsregeling en de Eerste Kamer

Eerder schreven we al over het debat dat zou plaatsvinden in de Eerste Kamer. Waarbij een besluit zou worden genomen of de salderingsregeling langzaam zou worden afgebouwd tot 2031.

Ondanks voorstellen om de regeling af te bouwen, heeft de Eerste Kamer nu toch definitief anders beslist. De grootste fracties, waaronder BBB en GroenLinks-PvdA, stemden tegen deze afbouw. Zij benadrukken het belang van toegankelijkheid van zonnepanelen voor alle inkomensgroepen. Voorlopig wordt de salderingsregeling dus niet afgeschaft.

Een grote tegenvaller voor het demissionaire kabinet en voor minister Rob Jetten, die het plan indiende.

Weten of jij zonnepanelen kan installeren? Check je mogelijkheden en start een aanvraag.

[Aanvraag starten]


Waarom houdt de Eerste Kamer de salderingsregeling nu toch in stand?

Het handhaven van de salderingsregeling zorgt ervoor dat zonnepanelen aantrekkelijk blijven voor een breed publiek. Dus ook voor mensen met een kleinere portemonnee. Het stimuleert duurzame energieproductie en draagt bij aan een groener Nederland.

Welke nadelen zijn er aan de salderingsregeling?

Momenteel zijn er al een aantal energieleveranciers die extra kosten rekenen voor het terugleveren van stroom. Deze kosten worden doorberekend aan alle klanten. Dus mensen zonder zonnepanelen betalen hierdoor meer. De reden dat deze kosten worden gerekend is omdat energieleveranciers steeds meer kosten moeten maken door overvolle stroomnetten.

Dit terwijl mensen mét zonnepanelen juist voordelen ondervinden doordat ze kunnen salderen. Mensen die geen zonnepanelen hebben, die het vaak al minder breed hebben, worden steeds harder geraakt doordat het aantal eigenaren van zonnepanelen groeit.

Verder vond Jetten het onverantwoord om de regeling in stand te houden omdat het enorme kosten met zich meebrengt om de regeling in stand te houden.


Wat gebeurt er nu met de salderingsregeling na dit besluit van de Eerste Kamer?

Dit is nog onzeker, we weten nu alleen nog dat de mogelijkheid tot salderen voorlopig niet stopt.


Energiearmoede

Er ontstaat steeds grotere energiearmoede: mensen die het minder breed hebben kunnen hun woning niet verduurzamen. Doordat ze niet genoeg geld hebben of doordat ze in een huurwoning wonen. Dat zorgt voor scheve verhoudingen. Daarom vinden wij het een goede ontwikkeling dat de salderingsregeling in stand blijft, dit is namelijk de enige (verkapte) vorm van subsidie als het ware die er geldt op zonnepanelen.

Warmtefonds inzetten voor aanschaf zonnepanelen

Wat veel zonnepaneeleigenaren niet weten, is dat je via het Warmtefonds zonder eigen geld kunt investeren in verduurzaming. Zelfs zonder rente als je een verzamelinkomen hebt tot €60.000.

Start bij ons een aanvraag en we helpen je graag van A tot Z. Je ziet na het plaatsen van de aanvraag en invullen van je gegevens ook meteen je mogelijkheden en terugverdientijden (geschat). Je ziet daar ook wat er met je maandlasten gebeurt als je met het Warmtefonds financiert. Lees hier meer over het Warmtefonds.

Of start meteen een aanvraag:

[Aanvraag starten]


Voordelen voor (toekomstige) zonnepaneeleigenaren

  • Lagere energierekening doordat je teveel opgewekte stroom kan blijven verkopen

  • Kortere terugverdientijd: je verdient panelen sneller terug dan wanneer de regeling zou zijn afgeschaft


Zonnepanelen onverminderd aantrekkelijk als investering

Nieuwsgierig hoeveel jij kan besparen met zonnepanelen? Doe een aanvraag, zie direct je geschatte mogelijkheden en terugverdientijden en laat ons alles regelen tot en met installatie.


Conclusie salderingsregeling niet afgeschaft: gevolgen en onze mening

De bevestiging van de Eerste Kamer om de salderingsregeling te behouden, is goed nieuws voor iedereen met zonnepanelen of plannen in die richting. Het onderstreept het belang van duurzame energie en maakt groene investeringen toegankelijker.

Wij zijn daar enorm voorstander van. Anders is verduurzaming alleen haalbaar voor mensen die veel te besteden hebben. Terwijl we juist de mensen voor wie het moeilijker haalbaar is toegankelijk moeten maken: de energierekening heeft namelijk bij hen veel meer impact op hun portemonnee.

Wij helpen graag van A tot Z met inzichten over verduurzaming.

[Aanvraag starten]

  • Zie direct jouw verduurzamingsmogelijkheden

  • Zie terugverdientijden, geschatte kosten en subsidies

  • Wij regelen alles tot en met installatie