Wet- en regelgeving

Salderingsregeling toch niet afgeschaft na 2024?

Geschreven door Joost Grijsen – op 6 februari 2024

Goed nieuws voor eigenaren van zonnepanelen: salderingsregeling waarschijnlijk voorlopig niet afgebouwd

Veel zonnepanelen eigenaren vragen zich af of de salderingsregeling nu wel of niet afgeschaft zal worden. Voor nu lijkt het erop dat de salderingsregeling, die al sinds 2004 bestaat, vooralsnog behouden blijft. Deze regeling staat huiseigenaren toe om de stroom die ze opwekken maar niet direct gebruiken te ‘salderen’ (met andere woorden verkopen aan de energieleverancier). De salderingsregeling stond op de tocht door voorstellen van demissionair minister Jetten van Klimaat en Energie. Hij wilde dat de regeling langzaam afgebouwd werd vanaf 2025 tot en met 2031. Maar nu wijst alles erop dat de Eerste Kamer niet mee zal gaan in het afschaffen ervan.

Een cruciaal debat op komst

Met een belangrijk debat op de agenda voor morgen, was de toekomst van de salderingsregeling onzeker. Het plan was om deze populaire maatregel vanaf volgend jaar geleidelijk af te bouwen. Echter, een rondgang toont aan dat de benodigde meerderheid in de senaat ontbreekt. Vooraanstaande fracties zoals BBB en GroenLinks-PvdA, samen met andere partijen zoals PVV, SP, en JA21, hebben zich uitgesproken voor het behoud van deze regeling.

Waarom het behoud van de salderingsregeling belangrijk is

Senator Ferd Crone van GroenLinks-PvdA benadrukt het succes van de regeling: "De regeling werkt uitstekend. Juist nu zonnepanelen betaalbaarder worden voor lagere inkomensgroepen en huurders, kunnen we deze steun niet wegnemen." Crone staat open voor een versobering van de regeling maar vindt een totale afschaffing onverantwoord.

Tekke Panman van BBB voegt toe dat het beter is om eerst de netcongestie aan te pakken voordat dergelijke maatregelen worden genomen. Hij ziet de voorgestelde afbouw als een belastingmaatregel die uiteindelijk €2,8 miljard zou kosten voor de burger.

De voordelen van saldering

De salderingsregeling maakt het voor mensen mogelijk om de stroom die ze in de zomer opwekken te gebruiken om de kosten van de duurdere stroom in de winter te compenseren. Dit leidt tot lagere energierekeningen en een snellere terugverdientijd van de investering in zonnepanelen.

Ondanks de goedkopere zonnepanelen en de argumentatie van minister Jetten dat ze ook zonder saldering een goede investering zijn, zijn er zorgen over de impact van de afschaffing op de verduurzaming, met name in de huursector. Organisaties zoals Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond hebben ook opgeroepen tot het behoud van de regeling.

Wat betekent dit voor de toekomst van zonnepanelen?

Het behoud van de salderingsregeling is essentieel voor de verduurzaming van woningen in Nederland. Het stimuleert de overstap naar zonne-energie, wat bijdraagt aan de energietransitie. Met de stemming in de Eerste Kamer gepland voor volgende week, houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Bij Energiebespaarders juichen we elke stap toe die het makkelijker maakt voor huishoudens om te kiezen voor duurzame energieoplossingen. Het behoud van de salderingsregeling is een overwinning voor iedereen die gelooft in een groenere toekomst.