Wet- en regelgeving

Subsidiepot verduurzaming aangevuld met 210 miljoen euro

Geschreven door Joost Grijsen – op 11 december 2023

Het demissionaire kabinet heeft zojuist een belangrijke stap gezet richting een duurzamere leefomgeving door een extra € 210 miljoen toe te voegen aan de subsidiepot voor verduurzaming. Deze subsidie kan bijvoorbeeld worden aangevraagd om een warmtepomp of isolerende maatregelen te financieren. Deze aankondiging, die op 22 september 2023 in de Staatscourant verscheen, is een reactie op de bezorgdheid van Vereniging Eigen Huis over het dreigende tekort aan subsidies voor huiseigenaren die hun woningen willen verduurzamen. En wij delen in hun vreugde!

Dit betekent dat het totale beschikbare budget voor dit jaar nu op maar liefst € 560 miljoen komt te liggen. Maud Weide, belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis, benadrukt het belang van deze verhoging: "Dit is goed nieuws. Deze verhoging was nodig zodat alle huiseigenaren die hebben verduurzaamd of binnenkort gaan verduurzamen dit jaar nog subsidie kunnen aanvragen."

Maar dat is niet alles! Het kabinet zal later dit najaar de voorwaarden voor het aanvragen van subsidies in 2024 bekendmaken. Momenteel kunnen huiseigenaren een aanvraag doen tot twee jaar na de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen, en zelfs als ze slechts één maatregel nemen. Vereniging Eigen Huis zet zich in om deze regeling ook volgend jaar te behouden.

Bovendien streven we naar meer toegankelijkheid voor huishoudens met een bescheiden budget. We pleiten voor de invoering van een vouchersysteem, waardoor huiseigenaren vooraf in plaats van achteraf subsidie kunnen ontvangen. Daarnaast willen we graag een subsidie voor kozijnen bij de vervanging van glas en volledige subsidiëring van maatregelen voor natuurinclusieve isolatie. We streven naar een eenvoudiger subsidieaanvraagproces en willen ervoor zorgen dat er altijd voldoende financiële middelen beschikbaar zijn in de subsidiepot.

Laten we samen blijven werken aan een groenere en energiezuinigere toekomst voor Nederland! 🏡🌍