Subsidies

Subsidieprogramma voor kleinere energiebesparende maatregelen

Geschreven door Olga Lefevere – op 5 augustus 2019

Het kabinet heeft onlangs het klimaatakkoord gepresenteerd. Daarin is opgenomen dat er extra middelen beschikbaar gesteld worden om versneld te werken aan reducering van broeikasgasuitstoot. Zo schreven we eerder al over de nieuwe isolatie subsidieregeling. Daarnaast stelt de overheid tot 2021 een bedrag van €93 miljoen beschikbaar voor laagdrempelige energiebesparing in huis. Wij zochten uit wanneer dit vrijkomt en waar dit geld aan besteed gaat worden.

Bestemming en verdeling van de financiële middelen

De begroting voor energiebesparing is verhoogd. Hiervoor worden de beschikbare middelen op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uit de begrotingsreserve Maatregelen CO2-reductie ingezet. Voor het jaar 2019 en 2020 wordt de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verhoogd met een bedrag van in totaal € 183 mln.

  • Voor PRE wordt in totaal €93 mln. beschikbaar gesteld.

Wat houdt de PRE regeling in?

Met Programma Reductie Energieverbruik is een ‘potje’ met geld dat wordt ingezet voor het stimuleren van laagdrempelige energiebesparing door woningeigenaren. Huishoudens kunnen met vrij simpele maatregelen en zonder grote verbouwingen besparen op hun energieverbruik en daarmee op hun energierekening. Hierin worden ze financieel ondersteund uit dit ‘potje’.

Huiseigenaren kunnen hier gebruik van maken voor bijvoorbeeld een energiebesparing scan, een optimale inregeling van hun cv-installatie of voor eenvoudige maatregelen als radiatorfolie en tochtstrippen.  

Wat weten we tot nu toe?

Deze regeling zal pas vanaf september 2019 beschikbaar worden gesteld. De voorspelling is dat het de komende maanden wordt uitgewerkt. Er komt een voorlichtingscampagne en gemeenten en bedrijven zullen een rol spelen bij de uitvoering.

Een wettelijke route om kleine maatregelen te verplichten is, nog afgezien van het ontbreken van maatschappelijk draagvlak, niet te handhaven. Daarom is in het Programma gekozen voor (financiële) stimulering en ontzorging via drie verschillende sporen:

Lees ook onze blog over de SEEH regeling

Goed nieuws voor woningeigenaren die willen hun huis willen isoleren. Vanaf september zal er een nieuwe subsidie worden vrijgegeven. Je vindt alle informatie hier.

Onderdelen ook betaald uit dit ‘potje’

  • Partijen en gemeenten worden uitgenodigd om een plan te maken hoe woningeigenaren laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen kunnen laten uitvoeren. Voor deze plannen is financiële ondersteuning. Het doel is om het energieverbruik van 1 miljoen huishoudens en daarmee 5 a 10 % CO2-reductie te realiseren.

  • Er zal een gesubsidieerd lesprogramma komen voor de installatiebranche gericht op het juist instellen van de cv-ketel (waterzijdig inregelen). Hiermee win je op comfort en vooral ook op energieverbruik.

  • Er wordt een brede bewustwordings-/voorlichtingscampagne opgezet om woningeigenaren te informeren over de effectiviteit van kleine maatregelen. Deze campagne wordt onderdeel van bestaande campagnes gericht op energiebesparing.

  • Aan de hand van rapportages van wordt bijgehouden hoeveel huishoudens worden bereikt en welke maatregelen zijn getroffen. Het voornemen is om in 2021 een onderzoeksbureau de vermindering van het energieverbruik en de CO2-reductie te laten bepalen.

Actieplan voor energiebesparing

Er zijn veel manieren om energie te besparen, ook met kleine aanpassingen. We zetten er 30 voor je op een rij. Wil je het graag wat groter aanpakken? Doe dan nu de Bespaarcheck en zie welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn voor jou.