Energielabel

Waarom honderdduizend mensen afgelopen weken staakten

Geschreven door Olga Lefevere – op 09 oktober 2019

Er werd afgelopen week over de hele planeet gestaakt om te pleiten voor een beter klimaat. Zo ook op het Malieveld in Den Haag. Zo’n 35.000 mensen kwamen samen tijdens de klimaat staking op 27 september 2019. Waarom stapten zij uit hun dagelijkse routine en wat wilden ze bereiken? Dit is wat je moet moet je weten over de klimaatstaking.

Waarvoor staken?

Het neerleggen van school en werk was bedoeld om de dagelijkse gang van zaken te verstoren. Stakers willen de politiek graag wakker schudden en hen laten inzien dat het huidige klimaatbeleid de aarde in een rap tempo zal opwarmen.

De stakers vragen om een écht ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Ze willen niet dat de politiek het vonnis uit de Urgenda-klimaatzaak naast zich neerlegt. Met deze uitspraak gaf de rechter aan dat de Nederlandse regering zó weinig doet aan klimaatverandering, dat de veiligheid van burgers bedreigd wordt.  Urgenda vindt dat er te veel wordt gefocust op 2030, in plaats van op 2020. Daarom oordeelde het gerechtshof dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent moet zijn verminderd.

Het klimaatakkoord dat het kabinet eerder dit jaar presenteerde, heeft volgens de stakers niet genoeg maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Ze hopen dat de politiek nu eens wordt wakker geschud, zowel in Den Haag als wereldwijd.

Deze staking is onderdeel van een internationale actieweek. Wereldwijd wilden stakers de druk op de klimaattop van de Verenigde Naties verhogen. Deze vond plaats op 23 september 2019. Tijdens de klimaattop kwamen leiders van VN-landen bij elkaar om te bespreken wat zij werkelijk van plan zijn om de uitstoot van CO2 te verminderen. Daarnaast deelden de landen voorbeelden van hoe zij omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.

Waarom staken?

Het neerleggen van het werk of school komt voort uit de staking van Greta Thunberg. Deze 16-jarige scholier spijbelde in 2018 bijna iedere dag van school. Met een spandoek zat ze voor het parlement van Zweden om haar stem te laten horen. Ze verlangt meer actie van de overheid, zodat de toekomst niet van kinderen wordt afgepakt. Volgens Greta zouden alle overheden ter wereld zich moeten houden aan de gemaakte afspraken in Parijs. Deze actie kreeg veel media-aandacht en al snel volgden scholieren uit ieder continent haar voorbeeld en staakten mee.

Overigens kon er niet wettelijk worden gestaakt in Nederland. Wanneer werknemers wegbleven van werk kon er niet teruggevallen worden op het staakrecht. De kwestie brengt namelijk geen arbeidsvoorwaarden in het geding.

Wie deden er mee?

De ca. 35.000 deelnemers van de klimaatstaking op 27 september waren opgeroepen door scholieren die in de loop van het jaar de straat op gingen. Ze riepen ook vakbonden en bedrijven op om zich aan te sluiten. In Nederland deden onder andere Fridays For Future Nederland, Earth Strike Nederland en Fossielvrij Nederland mee. Iedereen die het klimaat belangrijk vindt, werd opgeroepen mee te doen.  

De staking van 27 september was onderdeel van een hele week vol stakingen. Er waren stakingen en andere acties in honderdvijftig landen.

En nu?

Het kabinet liet deze week weten dat de boodschap die tijdens de klimaatmars is gegeven, goed is verstaan. Rutte snapt de zorgen van de demonstranten en gaf aan dat de opwarming van de aarde inderdaad een urgent probleem is. Hij gaf aan dat dit moet worden aangepakt en ziet de klimaatmars als ‘een ondersteuning’.

Het kabinet presenteerde afgelopen juni het klimaatakkoord. Hierin zijn maatregelen opgenomen die de aankomende decennia de uitstoot van CO2 moet terugdringen. Er zijn nog geen verdere plannen aangekondigd na de klimaatstaking.

Wil jij weten wat jouw bijdrage kan zijn? Elk beetje helpt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, dus ook de aanpassingen aan één huis. Doe de Bespaarcheck om te kijken wat jij zou kunnen besparen met welke oplossingen!

Meer weten over de duurzame plannen van het kabinet? Lees dan meer over de veranderingen op gebied van duurzaam wonen na Prinsjesdag.