Woning verduurzamen

Wat verandert er voor woningeigenaren op gebied van energie en duurzaamheid in 2020?

Geschreven door Olga Lefevere – op 23 december 2019

Het is bijna 2020, en dat betekent dat de plannen van het Kabinet bijna in werking treden. Afgelopen jaar lag er veel focus op duurzaamheid en wonen.

Nederland moet uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. De overstap naar duurzame energie gebeurt stapsgewijs. Het doel van de Rijksoverheid in 2020 is om 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen te halen. Om dit doel te halen, worden er een aantal veranderingen ingevoerd per 1 januari 2020. Wat verandert er voor jou?


1. Gas duurder, stroom goedkoper

De overheid wil woningeigenaren stimuleren om afscheid te nemen van hun gasafsluiting. Daarom wordt met ingang van 2020 de belasting op gas verhoogd met 3,99 eurocent per m3. In de zes jaren na 2020 zal de gasbelasting 1 eurocent per m3 stijgen.

Om woningeigenaren te stimuleren om vrijwillig afscheid te nemen van hun gasaansluiting, wordt de belasting op gas verhoogd en die op stroom juist verlaagd.

Toch verwacht het Kabinet dat een gemiddeld huishouden in 2020 minder kwijt is aan de energierekening. Dit omdat de belasting op elektriciteit juist verlaagd wordt. In 2020 wordt de belasting met 0,09 eurocent per kWh lager. De jaren erna zal dit verder stapsgewijs verlaagd worden.

Wil je niet afhankelijk zijn van de veranderende prijzen? Dan is het een idee om zonnepanelen te nemen. Check hier of jouw dak geschikt is.


2. Minder energiebelasting

De belasting voor gas gaat met bijna 4 eurocent omhoog en die voor stroom daalt met bijna 1 eurocent. Toch daalt de gemiddelde energierekening. Dat komt doordat er een veel hogere teruggaaf is op energiebelasting in 2020.

Hoe dit kan? Woningeigenaren gaan minder betalen voor de Opslag Duurzame Energie (ODE). Dit is een heffing op de energierekening om investeringen in duurzame energie te stimuleren. Op dit moment betalen bedrijven 50% van de totale ODE lasten en woningeigenaren de andere helft. Met ingang van 2020 zal de verdeling tweederde zijn voor de bedrijven.

Volgens de overheid zullen Nederlandse huishoudens met een gemiddeld energieverbruik  in 2020 ongeveer €100,- minder energiebelasting gaan betalen. Je kunt hier berekenen hoeveel jouw energiekosten zullen zijn dit jaar.


3. Compensatie door de belastingvermindering

De belastingvermindering is een vast bedrag per energieaansluiting dat wordt afgetrokken van de energiebelasting. Dit bedrag wordt met €178,14 verhoogd, van €257,54 (€311,62 inclusief btw) naar €435,68 (€527,17 inclusief btw). Hierdoor gaan huishoudens minder energiebelasting betalen.


4. Nieuwe belastingregeling voor zonnepanelen: de nieuwe KOR

Eigenaren van zonnepanelen staan officieel geregistreerd als kleine ondernemer. Je betaalt daarom ook belasting op stroom die wordt teruggeleverd aan het net. Per 1 januari 2020 treedt er een nieuwe kleineondernemersregeling in werking die de teruggave van de btw iets ingewikkelder maakt. Waar je in voorgaande jaren werd ontheft van het betalen van belasting kan je nu worden vrijgesteld op basis van een aantal voorwaarden. Voor de meeste woningeigenaren zal er niet veel veranderen, toch is het belangrijk om je er goed over in te lezen.


5. De ISDE subsidie blijft, maar wordt aangepast

De subsidie voor duurzame warmtebronnen blijft bestaan in 2020, maar zal op 2 punten veranderen. Ten eerste vervalt de subsidie voor pelletkachels en biomassaketels. Je kunt nu alleen nog subsidie aanvragen voor zonneboilers en warmtepompen.

Daarnaast staat de ISDE, vanaf 1 januari 2020, niet meer open voor warmte-apparaten in nieuwbouwwoningen. Daarbij geldt dat de omgevingsvergunning niet mag zijn aangevraagd na 30 juni 2018. Woningen moeten namelijk vanaf 1 juli 2018 aardgasvrij gerealiseerd worden.

In 2021 zal de regeling worden verbreed en kunnen ook VvE’s aanspraak maken op deze ISDE regeling.


6. De Regionale Energiestrategie moet af in 2020

Het kabinet heeft dit jaar bepaald dat regio’s in Nederland zelf invulling moeten geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Deze Regionale Energiestrategie (RES) is een instrument om te komen tot regionaal gedragen keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie- infrastructuur. Deze strategie moet af zijn vóór het einde van 2020.

Ook op gemeentelijk niveau moet er invulling gegeven worden aan de energietransitie. Deze gemeentelijke strategie moet af zijn tegen het einde van 2021. De gemeente zal de bewoners tijdig op de hoogte stellen van de veranderingen. Houd dus je brievenbus in de gaten.


7. Energiebesparende maatregelen worden aantrekkelijker

Omdat Nederland uiteindelijk van het gas af gaat, zullen woningen beter geïsoleerd moeten worden. Om dit te stimuleren heeft de overheid in 2019 een subsidie geopend voor woningeigenaren die minstens 2 isolerende maatregelen laten plaatsen. Je kunt wel 20% van het totaalbedrag terugkrijgen. Deze subsidie loopt door tot 31 december 2020. Echter is het goed mogelijk dat het subsidiepot eerder opraakt, dus wacht er niet te lang mee. In 2016 was er dezelfde subsidieregeling beschikbaar. Deze was in ongeveer 7 maanden opgebruikt. Lees alles over de subsidie regeling.


De omschakeling naar duurzaam wonen staat hoog op de agenda van Nederland. Toch wachten veel woningeigenaren nog af. In het huidige tempo zijn we pas over 280 jaar van het gas af. Veel woningeigenaren vinden het moeilijk en veel gedoe. Wij kunnen daarbij helpen! Begin met de gratis Bespaarcheck om inzicht te krijgen in hoeveel er bespaard kan worden bij jou thuis.


Nog aan het oriënteren?

Raadpleeg dan onze gratis Oriëntatiehulp. In 3 stappen krijg je meer inzicht in jouw mogelijkheden.


Leestips

Woningeigenaar? Dit zijn de belangrijkste plannen van Prinsjesdag

15 tips om te besparen tijdens Kerst.