Energielabel

Het nieuwe energielabel en wat dat betekent voor klanten van De Energiebespaarders

Geschreven door Joost Grijsen – op 9 november 2020

Per 1 januari 2021 wordt er een nieuwe vorm van het energielabel geïntroduceerd. Dit nieuwe energielabel heeft een vernieuwde rekenmethode, en ook de wijze waarop de woninginspectie wordt uitgevoerd, zal veranderen.


Meer lezen over het wijzigen van het energielabel.


Deze wijziging zorgt ervoor dat het registreren van het energielabel op basis van onze huidige woningopname nog maar tot 31 december 2020 mogelijk is. Na deze datum kan een energielabel alleen nog worden afgemeld als hiervoor volgens de nieuwe wijze de woninginspectie is uitgevoerd.

Op welke klanten heeft de wijziging effect?

Aangezien onze klanten verschillende fases doorlopen voordat energielabelregistratie aan bod komt, is het zo dat er een groep klanten is die al wel betaald hebben voor energielabelregistratie, maar nog geen energielabel hebben ontvangen.

Dit zijn woningeigenaren die vóór 26 oktober 2020 een dienst hebben afgenomen bij De Energiebespaarders waarbij het energielabel inbegrepen zat. Het energielabel zit inbegrepen bij de volgende diensten.

Voor deze groep klanten kunnen wij tot en met 31 december 2020 het energielabel afmelden. Lees hieronder wat je hiervoor moet doen.

Wat betekent dit voor jou?

Als jij nog recht hebt op energielabelregistratie via De Energiebespaarders kan je in de meeste gevallen nog dit jaar een energielabel ontvangen. Deze is 10 jaar geldig.

Toch zal het in sommige gevallen niet lukken om het energielabel op tijd te registreren. Dit heeft als reden dat het energielabel pas rond gemaakt kan worden wanneer alle installaties van energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Bij sommige klanten zullen de installaties pas in 2021 plaatsvinden. Voor die klanten hebben wij een andere oplossing gevonden.

Bepaal in welke fase jij zit van het proces van De Energiebespaarders en wat dit betekent voor jouw energielabelregistratie.


Fase 1. Mijn woningopname moet nog plaatsvinden

1.1 Je hebt nog geen woningopname gehad, en ook nog niet gepland

Wij kunnen jouw woningopname en eventuele installaties niet op tijd uitvoeren om uw energielabel nog in 2020 te kunnen afmelden. Als je toch graag wilt verduurzamen en daarna een afgemeld energielabel wenst, moeten wij de woningopname inplannen na 1 januari 2021. Indien het energielabel voor jou niet van belang is, kunnen wij de woningopname nog in 2020 inplannen en kan je de kosten voor een eventueel energielabel dat je bij ons hebt afgenomen terugkrijgen.

Mocht je alleen interesse hebben in het registreren van het energielabel, en geen installaties willen uitvoeren, dan kunnen we jouw woningopname zo snel mogelijk inplannen zodat jouw energielabel wél nog in december 2020 kan worden geregistreerd. Bel in dit geval even naar 085-2103977 dan plannen we de woningopname meteen in.

1.2 Je hebt nog geen woningopname gehad, maar wel al gepland staan

Wij kunnen niet alle installaties op tijd uitvoeren om uiterlijk 31 december het energielabel af te melden. Als minstens 1 installatie niet eerder dan 25 december 2020 gepland kan worden, betekent dit dat wij niet langer het energielabel voor jou kunnen registreren. In dat geval kun je de kosten voor een eventueel energielabel dat je bij ons heeft afgenomen terugkrijgen.

Mocht je alleen interesse hebben in het registreren van het energielabel, en geen installaties willen uitvoeren, zorg er dan voor dat je na de woningopname zo snel mogelijk (uiterlijk 10 december 2020) machtiging geeft aan De Energiebespaarders zodat wij het energielabel nog voor 1 januari 2021 kunnen registreren. Dit kan je doen via https://machtigen.digid.nl. Je maakt daar een machtiging aan voor de dienst 'Energielabel voor woningen'. Deze stuur je als pdf per e-mail naar ons op, zodra wij de machtiging hebben ontvangen activeren wij deze en kunnen we voor je aan de slag.

Goed om te weten: we kunnen het energielabel alleen voor jou vastleggen als de woning op jouw naam staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvangen we graag de machtiging van degene op wiens naam de woning wel staat. Indien dit (nog) niet mogelijk is, zou je ons dit dan willen laten weten? Dan kunnen we samen een oplossing zoeken.


Fase 2. Mijn installaties moeten nog plaatsvinden

2.1 Je hebt een woningopname gehad, maar nog niet alle installaties gepland

Wij kunnen installaties tot en met 25 december 2020 nog meenemen in de registratie van het energielabel. Dat betekent dat al jouw installaties voor die tijd uitgevoerd moeten worden. Voor het inplannen van installatiedata zijn wij afhankelijk van de uitvoerende partij. Deze neemt contact met jou op over beschikbare installatiedata. In jouw geval is het dus nog onbekend of alle installaties (inclusief eventuele schouw) nog vóór 25 december 2020 gepland kunnen worden. Als minstens 1 installatie niet eerder dan 25 december 2020 gepland kan worden, betekent dit dat wij niet langer het energielabel kunnen afmelden. In dat geval kan je de kosten voor een eventueel energielabel dat je bij ons heeft afgenomen terugkrijgen.

Als het wel lukt om alle installaties te plannen voor 25 december is het belangrijk dat wij voor 10 december 2020 machtiging ontvangen om jouw energielabel nog voor 1 januari 2021 te registreren. Dit kun je doen via https://machtigen.digid.nl. Je maakt daar een machtiging aan voor de dienst 'Energielabel voor woningen'. Deze stuur je als pdf per e-mail naar ons op, zodra wij de machtiging hebben ontvangen activeren wij deze en kunnen we voor u aan de slag. De machtiging kun je al sturen voordat de installatie plaatsvindt. Ben je hiermee te laat, dan kunnen wij alsnog niet het energielabel op tijd registreren.

Goed om te weten: we kunnen het energielabel alleen voor jou vastleggen als de woning op jouw naam staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvangen we graag de machtiging van degene op wiens naam de woning wel staat. Indien dit (nog) niet mogelijk is, zou je ons dit dan willen laten weten? Dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

2.2 Je hebt een woningopname gehad, en minstens 1 installatie is nog niet uitgevoerd. Er is al wel een geplande installatiedatum.

Wij kunnen installaties tot en met 25 december 2020 nog meenemen in de registratie van het energielabel. Het is dus van belang of de installatie voor of na die tijd zal plaatsvinden, bekijk hieronder wat dit betekent voor jou.

  • Al mijn installaties staan gepland vóór 25 december 2020

Omdat jouw installatie plaatsvindt voor 25 december hebben De Energiebespaarders nog genoeg tijd om het energielabel voor 1 januari 2021 te registreren. Het is echter wel belangrijk dat wij vóór 10 december 2020 machtiging ontvangen om het energielabel te registreren. Dit kun je doen via https://machtigen.digid.nl. Je maakt daar een machtiging aan voor de dienst 'Energielabel voor woningen'. Deze stuur je als pdf per e-mail naar ons op, zodra wij de machtiging hebben ontvangen activeren wij deze en kunnen we voor u aan de slag. De machtiging kun je al sturen voordat de installatie plaatsvindt. Ben je hiermee te laat, dan kunnen wij alsnog niet het energielabel op tijd registreren.

Goed om te weten: we kunnen het energielabel alleen voor jou vastleggen als de woning op jouw naam staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvangen we graag de machtiging van degene op wiens naam de woning wel staat. Indien dit (nog) niet mogelijk is, zou je ons dit dan willen laten weten? Dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

  • Minstens 1 van mijn installaties staat gepland na 25 december 2020

Omdat de installatie plaatsvindt na 25 december 2020 is het voor ons niet langer mogelijk om het energielabel te registreren. Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe rekenregels voor het energielabel geldig, waardoor onze berekeningen van jouw woningopname niet langer bruikbaar zijn om in te dienen bij het registreren van het energielabel. Omdat de registratie van het energielabel wel inbegrepen zit bij de dienst die je bij ons heeft afgenomen, kunnen wij drie opties bieden:

  • Wij vergoeden de prijs van het energielabel

  • Wij melden het energielabel af op basis van de tot 25 december 2020 uitgevoerde installaties

  • Wij maken een nieuwe afspraak om de extra gegevens voor het nieuwe energielabel te verzamelen.

Mocht je toch het energielabel willen laten registreren zónder de geplande installatie er in opgenomen, dan kunnen wij dat wel doen. Bel in dit geval naar 085-2103977 voor verdere uitleg.


Fase 3. Al mijn installaties hebben plaatsgevonden / Ik heb gekozen om geen installaties te laten plaatsvinden na de woningopname

Je hebt een woningopname gehad en alle installaties zijn uitgevoerd OF je hebt geen installaties laten uitvoeren. Er is nog geen energielabel geregistreerd.

Belangrijk: je hebt geen installaties laten uitvoeren door een andere uitvoerder.

3.1 Je hebt nog geen machtiging aangevraagd voor het registreren van het energielabel

Wij kunnen tot en met 31 december 2020 het energielabel afmelden. Om dit te kunnen doen dien je ons te machtigen om het juiste bewijs te uploaden. Dit kun je doen via https://machtigen.digid.nl. Je maakt daar een machtiging aan voor de dienst 'Energielabel voor woningen'. Deze stuur je als pdf per e-mail naar ons op, zodra wij de machtiging hebben ontvangen activeren wij deze en kunnen we voor u aan de slag. De machtiging kun je al sturen voordat de installatie plaatsvindt. Ben je hiermee te laat, dan kunnen wij alsnog niet het energielabel op tijd registreren.

Goed om te weten: we kunnen het energielabel alleen voor jou vastleggen als de woning op jouw naam staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvangen we graag de machtiging van degene op wiens naam de woning wel staat. Indien dit (nog) niet mogelijk is, zou je ons dit dan willen laten weten? Dan kunnen we samen een oplossing zoeken.


Fase 4. Er is iets gewijzigd aan de woning na mijn woningopname wat zonder ondersteuning van De Energiebespaarders

Wij kunnen tot en met 31 december 2020 het energielabel afmelden op basis van de bevindingen van jouw adviseur tijdens de woningopname. Wanneer er wijzigingen zijn geweest aan de woning waarvan wij niet in het bezit zijn van de specificaties, kunnen wij helaas niet langer het energielabel registreren.

Wat bedoelen wij zoal met wijzigingen?

  • Verbouwing (uitbouw, tussenmuren, dakkapel, etc)

  • Energiebesparende maatregelen die je hebt afgenomen bij een uitvoerder anders dan De Energiebespaarders

  • Toegevoegde ventilatie

Hoewel De Energiebespaarders niet langer het energielabel kunnen registreren, raden wij toch aan het energielabel voor het einde van het jaar elders te laten registreren. Een geregistreerd energielabel is namelijk 10 jaar geldig. Mocht je binnen 10 jaar je woning willen verkopen is het handig om het energielabel alsnog dit jaar door te laten registreren. Vanaf 1 januari 2021 zal de prijs voor energielabelregistratie omhoog gaan (waarschijnlijk wordt het 2 tot 5 keer duurder).


Staat jouw situatie niet beschreven in bovenstaande scenario’s of heb je vragen over het energielabel? Neem dan contact met ons op via support@energiebespaarders.nl of bel naar 085-210977.