Energiebesparende maatregelen

Zonnepanelen en onroerendezaakbelasting (OZB)

Geschreven door Olga Lefevere – op 14 december 2018

De afgelopen weken is het veel in het nieuws geweest: zonnepanelen en de onroerendezaakbelasting (OZB). Wat is hier nou eigenlijk over besloten? En wat voor impact heeft dit voor woningeigenaren die zonnepanelen hebben? En als u zonnepanelen wilt aanschaffen, wat verandert er dan?

Bron: De Energiebespaarders

Begin november bepaalde Staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) dat gemeenten zelf mogen bepalen of ze zonnepanelen meenemen in het bepalen van de OZB van woningen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de hoogte van de WOZ-waarde van een woning. De WOZ-waarde van je woning wordt elk jaar aan het begin van het jaar door de gemeente bepaald. Dit is de waarde die je woning op dat moment in de markt waard is.

Deze waarde bepaald dus ook hoeveel onroerendezaakbelasting je moet betalen. De WOZ-waarde van je woning kan stijgen of dalen door bijvoorbeeld ontwikkelingen in de markt, maar ook door investeringen die je in je woning doet. Zonnepanelen vallen hier ook onder. Zoals je in DEBlog #1 kan lezen zal de waarde van je woning toenemen als je energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen laat installeren.

Het probleem is dus dat woningeigenaren die zonnepanelen nemen momenteel een hogere WOZ-waarde krijgen en dus meer OZB moeten betalen. Hiermee word je dus financieel benadeeld voor het feit dat je je woning verduurzaamt. Daarom heeft de Tweede Kamer eind november een motie van Helma Lodders (VVD) en Steven van Weyenburg (D66) aangenomen om zonnepanelen standaard buiten het bepalen van de OZB te houden. Hiermee worden investeringen in zonnepanelen niet financieel afgestraft.

Voor woningeigenaren die al zonnepanelen hebben is dit goed nieuws; je wordt namelijk niet extra belast voor het feit dat je zonnepanelen hebt. Voor woningeigenaren die dit jaar panelen hebben aangeschaft zal deze timing ideaal zijn omdat het effect hiervan op de WOZ-waarde pas volgend jaar zichtbaar is. Voor woningeigenaren die er over nadenken om zonnepanelen aan te schaffen wordt dit nu alleen maar gunstiger. Het motiveert alleen nog maar meer om in een duurzamer huis te investeren nu.

Andere energiebesparende maatregelen

Wat betreft het verduurzamen van de gebouwde omgeving zijn er met de motie Lodders-Weyenburg grote stappen vooruit gezet. Het zou niet gunstig zijn geweest als zonnepanelen niet meer meegenomen zouden worden in het bepalen van de WOZ-waarde, omdat dit zou leiden tot een lagere woningwaarde bij verkoop. Een uitzonderingsregeling voor de OZB is echter een prima oplossing. De vraag die nog onbeantwoord blijft is: hoe zit het met andere energiebesparende maatregelen en de OZB?

Hier valt nog veel terreinwinst te halen. Maatregelen als warmtepompen en isolatie worden ook meegenomen in de WOZ-waarde. Helaas betaal je hier nog altijd OZB over. Hiervoor moet ook een uitzondering komen. Het is voor alle woningeigenaren in Nederland een gewin als alle energiebesparende maatregelen niet worden meegerekend bij het bepalen van de OZB. Daarnaast zou een aanpassing van het beleidsbesluit over eigenwoningleningen een goede aanvulling zijn. De rente die u betaalt over een lening voor zonnepanelen wordt op deze manier aftrekbaar. Daarmee stimuleert de Overheid dan ook daadwerkelijk de verduurzaming van de gebouwde omgeving, omdat het dan voor alle burgers een stuk toegankelijker wordt.

Wil je meer informatie over zonnepanelen? Klik dan hier!