Samen realiseren we duurzamere wijken

Boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek en krijg meer informatie over hoe wij jouw gemeente kunnen helpen bij het verduurzamen van wijken

Boek een kennismakingsgesprek

Laat uw contactgegevens achter, dan nemen wij spoedig contact met u op.
We hebben nog 4 plekken voor een project in 2021

Een wijkproject om een duurzamere wijk te realiseren

Gemeenten hebben een belangrijke rol om te zorgen dat bewoners stappen zetten met het isoleren en het aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen. Ze besluiten per wijk wat de beste en meest betaalbare oplossing is. Dat doen ze samen met bewoners en andere partijen zoals netbeheerders, woningbouwcorporaties en energiemaatschappijen. Uiterlijk in 2021 moeten de gemeenten met een plan komen, een Transitievisie Warmte, en later uitvoeringsplannen per wijk of buurt.

Uit de analyse van huidige aardgasvrijprojecten blijkt dat het in veel gemeenten niet lukt om de benodigde belanghebbenden op één lijn te krijgen, voldoende bewoners te activeren of missen bijvoorbeeld de aansluiting met marktpartijen die oplossingen ontwerpen en implementeren in de gebouwde omgeving.

Wijkprojecten pakken hierdoor duurder uit dan begroot, zijn vaak vertraagd en worden in sommige gevallen gestaakt omdat belanghebbenden niet kunnen of willen meewerken.

Er zijn in Nederland 14.000 wijken en de overheid heeft als doel om deze allemaal van het aardgas te ontkoppelen. De tijd dringt om een goede oplossing te ontwikkelen voor deze enorme uitdaging. Building Blocks™ ontwikkelt deze oplossing door te werken vanuit een andere benadering.

Onze invalshoek

In 2019 en 2020 hebben we problemen binnen wijkprojecten systematisch geanalyseerd en delen van de oplossing getest in samenwerking met belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een oplossing die zich op een aantal punten onderscheidt van huidige initiatieven.

Een oplossing die zich aanpast

Om bewoners over de drempel te krijgen naar een verduurzaamde woning, is adaptieve totaaloplossing nodig waar verschillende type bewoners een persoonlijk aanbod ontvangen dat past bij hun (levens)situatie en aansluit op hun wensen.

Een centrale digitale omgeving: de app

Om de warmtevoorziening in een wijk aan te passen biedt Building Blocks™ één centrale plek om te communiceren met bewoners, marktpartijen, gemeente en netbeheerder.

Onze oplossing

Building Blocks™ is een integrale totaaloplossing voor gemeenten en bewoners voor aardgasvrij-projecten van start wijkproject tot en met realisatie van de bouw- & installatiewerkzaamheden. Via deze wijkgerichte aanpak kunnen bewoners, gemeenten, netbeheerders, woningbouwcorporaties, bouwbedrijven, financiers en lokale initiatieven efficiënt samenwerken om op wijkniveau te verduurzamen.

Het biedt online- en offline oplossingen en helpt belanghebbenden om tot consensus te komen. Dit verhoogt bewonersparticipatie, verkort project doorlooptijden en versnelt verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Zo maken we de wijk groen, veilig en comfortabel. Onze missie is het versnellen van de energietransitie van de gebouwde omgeving naar 100% duurzaam. Wij werken aan het realiseren van een toekomst waarin energiepositief wonen eenvoudig en bereikbaar is voor iedereen.

Onze diensten

De opdrachtgever van een aardgasvrij project is de Gemeente. Building Blocks™ werkt samen met een procesregisseur (medewerker van de Gemeente) en collega’s van de gemeente actief met de warmtetransitie. Dit gebeurt in een gezamenlijk wijkproject waarbij de gemeente de regie heeft. Building Blocks™ levert:

  • Onafhankelijk advies
  • Draagvlak
  • Realisatie in projectvorm

Het projectteam van Building Blocks™ ondersteunt een Gemeente bij communicatie, afstemming met infra-diensten en overheid en realiseert een digitaal aanbod voor bewoners. Bouw- en installatiebedrijven voeren via Building Blocks™ hun werkzaamheden uit in de wijk. Bewoners, Gemeente en marktpartijen bereiken overeenstemming via het digitaal platform onder begeleiding van de procesregisseur en wijkmanager.

Voorbeelden van diensten geleverd tijdens een wijkproject

Gepersonaliseerde communicatie

Gemeenten kunnen via Building Blocks™ gepersonaliseerd communiceren met bewoners van een wijk, op basis van gedragspsychologie en data analyse

Huisbezoek energieadviseur

Bewoners kunnen een huisbezoek aanvragen door een energie-adviseur om hun woning en wensen in kaart te brengen.

Persoonlijk energieadvies

Bewoners krijgen op basis van het huisbezoek persoonlijk advies over verduurzaming voor hun specifieke situatie.

Capaciteit om te realiseren

In samenwerking met marktpartijen biedt Building Blocks™ de capaciteit om van advies naar uitvoer te gaan. Op wijkschaal.

Waarom Building Blocks™?

Integrale oplossing (technisch, financieel, participatie)
Multi-stakeholder
Ondersteunt totale proces van RES, TVW tot en met realisatie
Maakt samen beslissen mogelijk
Stemt de communicatie af op de bewoners
Aan te passen op de wensen van de wijk en de gemeente
Maakt opschaling mogelijk van wijkprojecten

Boek een kennismakingsgesprek

Laat uw contactgegevens achter, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Over ons

Building Blocks™ wordt ontwikkeld door een multidisciplinair team van ontwerpers, ingenieurs en communicatie-experts om groepen van bewoners te informeren, activeren en stimuleren om hun woning comfortabeler te maken terwijl ook hun energielasten dalen. Dit team levert projectmanagement, energie-advies, kennis over gedragsverandering, marketing-, communicatie diensten en software voor een integrale wijkaanpak.

Het ontstaan van Building Blocks™

In 2019 wonnen De Energiebespaarders een van de aardgasvrij challenges in het Startup in Residence programma van het ministerie van BZK. Zij ontwikkelde in opdracht van het ministerie een oplossing die gemeenten kunnen inzetten bij de wijkaanpak, speciaal ontworpen om bewoners te motiveren en te helpen richting aardgasvrij wonen.

De Energiebespaarders Logo

Powered by De Energiebespaarders

De Energiebespaarders is het grootste online platform voor particuliere woningeigenaren om hun woning te verduurzamen en helpt woningeigenaren met duurzaam wonen zonder gedoe. De totaaloplossing biedt makkelijk en snel inzicht, onafhankelijk advies en een zorgeloze installatie.

duurzaam wonen zonder gedoe.

Het proces van verduurzamen is via De Energiebespaarders voor zowel de woningeigenaar als installatiebedrijven een stuk gemakkelijker, waardoor thuis energie besparen niet langer een tijdrovende en gecompliceerde bezigheid is. De woningeigenaar hoeft alleen nog maar te kiezen en de installateur kan zich richten op waar hij goed in is – installeren. In een handomdraai heeft u een comfortabelere woning die is gestegen in waarde, een lagere energierekening heeft en minimaliseert u de uitstoot van broeikasgassen.

De afgelopen drie jaar heeft De Energiebespaarders tienduizenden woningeigenaren inzicht gegeven in het verduurzamen van hun woning. Daarnaast zijn al honderden woningen in Nederland verduurzaamd. De Energiebespaarders versnelt de transitie naar een toekomst waar energieverspilling verleden tijd is en energiepositief wonen de nieuwe norm is. Zo werken wij aan onze missie: energiepositief wonen eenvoudig en bereikbaar voor iedereen.

© De Energiebespaarders 2021. Alle rechten voorbehouden.