Productinformatie warmtepomp

Maakt een warmtepomp veel lawaai?

Een warmtepomp maakt, net als veel andere huishoudelijke apparaten, geluid. Dit geluid komt voornamelijk af van de compressor. Dat kun je vergelijken met de manier waarop er geluid van een ventilator komt.

De warmtepomp heeft een binnen- en een buitenunit. De buitenunit (ventilator van de warmtepomp) veroorzaakt het meeste geluid.

Hoe harder de pomp moet werken, des te harder het geluid. Hij moet harder werken op momenten dat je meer warmte verbruikt, dus in de winter bijvoorbeeld.

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?

Sinds 2021 zijn er vernieuwde eisen opgenomen in het gewijzigde Bouwbesluit met betrekking tot hoeveel lawaai een warmtepomp mag maken. Volgens deze richtlijnen mag een warmtepomp in de nacht maximaal 40 dB aan geluid produceren en overdag maximaal 45 dB.

Geeft een warmtepomp geluidsoverlast?

Dat is heel afhankelijk van de plaatsing van de warmtepomp maar ook hoe dit wordt ervaren door bijvoorbeeld je buren. De een vindt het enorm meevallen, voor iemand anders is het vervelend gebrom. Het is wel belangrijk om goed na te denken over de plaatsing. In sommige gevallen is er gewoonweg te weinig ruimte voor een buitenunit en dan is het geen goed idee.

Wat kun je doen om geluidsoverlast zo veel mogelijk te voorkomen?

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om het geluid dat van je warmtepomp af komt te beperken:

 • Een omkasting plaatsen. Een geluidswerende kast kan tot wel 17 dB aan geluid schelen

 • Plaats de buitenunit zo ver mogelijk van jouw woning en die van de buren af

 • Zorg dat je een warmtepomp kiest met vermogen dat bij je woning past (en dus niet meer vermogen heeft dan je nodig hebt)

 • Let op het geluidsvermogen dat de warmtepomp produceert en kies een pomp die weinig geluid produceert

 • Check of de warmtepomp een nachtinstelling heeft. Warmtepompen die beschikken over een nachtinstelling kun je zo instellen dat ze in de nacht minder geluid produceren

 • Als de pomp op een balkon of dak wordt geplaatst, zorg dan voor goede demping van de trillingen

 • Zorg voor vrije ruimte rondom de buitenunit (weerkaatsing zorgt voor meer geluid)

Welke warmtepompen zijn er?

 • Hybride warmtepomp - Dit systeem werkt samen met je CV-ketel op gas, deze kan in veel situaties dus gewoon blijven hangen. Je CV-ketel vangt alleen de piekmomenten op waarin er veel warmtevraag is, de rest van jouw warmtevraag wordt geleverd door de warmtepomp.

 • Lucht/water (all-electric) warmtepomp - Dit systeem vervangt je CV-ketel en verwarmt je woning en tapwater dus volledig elektrisch. Dit aan de hand van een binnen- en buiten-unit welke buitenlucht gebruikt om warmte uit te onttrekken, dit gebeurt nog tot zo’n 10 graden onder 0 door middel van compressie.

 • Water/water (all-electric) warmtepomp - Dit systeem vervangt je CV-ketel en verwarmt je woning en tapwater dus volledig elektrisch net als de lucht/water warmtepomp. Anders is dat het zijn warmte haalt uit water door een pijpleiding in de grond. Hiervoor worden gaten geboord tot wel 150 meter diep, waar het altijd 9 graden is. Mede door compressie kunnen hiervoor gunstige temperaturen voor jouw woning worden bereikt. Door niet zulke extreme temperaturen is dit een heel efficiënt warmtepompsysteem en niet weersafhankelijk.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp vervangt geheel of gedeeltelijk (in het geval van de hybride variant) je CV-ketel. Je verwarmt je huis daarmee op een andere manier. Namelijk door warmte te onttrekken aan lucht, water of bodem. Zo daalt je gasverbruik flink of kun je zelfs helemaal van het gas af. Die daling in gasverbruik zorgt voor een drastisch lagere energierekening en vermindering van de CO2-uitstoot. Gunstig voor je portemonnee maar ook voor het milieu. Belangrijk om te weten is dat een warmtepomp pas zin heeft als je een heel goed geïsoleerde woning hebt. Een warmtepomp verbruikt stroom in plaats van gas. Je stroomverbruik gaat dus omhoog, daarom is het ook verstandig om eerst zonnepanelen te nemen zodat je zelf de benodigde hoeveelheid extra stroom kunt opwekken.

Koeling

Een warmtepomp zorgt voor verwarming maar kan in sommige gevallen ook voor passieve koeling zorgen via mechanische ventilatie. Het werkt dus in de zomer ook als een soort airco. De grootte van je woning, de omgeving, jouw warmtevraag en eventuele aanvullende wensen hebben invloed op het type warmtepomp dat het best aansluit op jouw situatie. Laat je altijd goed informeren over de voor- en nadelen van verschillende type warmtepompen.

Wat is de levertijd op een (hybride) warmtepomp?

We krijgen veel vragen over de levertijden van warmtepompen. Door de enorme stijging in vraag naar warmtepompen zijn er tekorten ontstaan.

Dit betekent dat de levertijden op een warmtepomp zijn opgelopen tot tussen de 9 en 18 maanden. Dit verschilt per type en merk. Wij houden je proactief op de hoogte van levertijden wanneer je een warmtepomp via ons aanschaft.

Is het verstandig nu een warmtepomp te kopen?

Het is alsnog verstandig om nu een warmtepomp aan te schaffen. Je kan beter alvast een plekje in de rij bemachtigen dan dat je op een later moment weer achteraan moet aansluiten. De verwachting is dat deze problemen zullen blijven aanhouden, dus hoe langer je wacht, hoe langer het duurt voordat je de warmtepomp in huis hebt.

Voordelen van het aanschaffen van een warmtepomp via Energiebespaarders

 • We blijven  elke dag checken of er spullen leverbaar zijn vanuit verschillende bronnen. Als tussenpartij schakelen we met verschillende installateurs en fabrikanten waardoor onze positie in de wachtrij vaak gunstig is

 • Onze collega’s blijven zich dagelijks maximaal inzetten om de beschikbare installatiecapaciteit te koppelen aan de beschikbare producten om zo snel mogelijk een installatiedatum voor je te realiseren, voor dezelfde prijs

Waar moet je op letten bij de keuze voor een warmtepomp?

Wanneer je gebruik maakt van een warmtepomp, is het belangrijk dat de temperatuur in je huis zoveel mogelijk constant is. Een warmtepomp is goed in het geleidelijk verwarmen van je woning, maar niet goed in het plots flink opwarmen. Ook is het belangrijk dat de pomp ruim geschikt is voor de capaciteit die hij moet leveren. Indien dit niet het geval is, is er extra veel energie nodig, omdat de compressor harder moet werken. Als je toch graag je huis van extra warmte wilt voorzien, kun je een extra installatie installeren voor het verwarmen van zowel de ruimtes, als het produceren van warm water. Dit heeft echter wel een reductie van het rendement tot gevolg. Om te voorkomen dat je last hebt van het geluid van de waterpomp, is het aan te raden om deze in een afgesloten ruimte te plaatsen en deze te voorzien van geluidsisolatie. Denk hierbij ook aan het gebruiken van flexibele slangaansluitingen.

Verder moet gelet worden op het volgende:

 • Misschien wel het belangrijkste is de isolatiewaarde van je woning. Het isolerend vermogen van je woning wordt uitgedrukt in de rc-waarde. Deze moet minimaal 3,5 zijn.

 • Voor een echte goede en zuinige installatie is het wel belangrijk dat de volgende onderdelen van een warmtepompsysteem goed op elkaar zijn afgesteld: Bronsysteem – warmtepomp – afgiftesysteem – de isolatie van de woning

 • Certificering van de installateur: Vanaf 1 oktober 2014 is certificering verplicht conform (AMvB)

 • Garanties van de installateur: let op de garantie die je krijgt op het bronsysteem, de warmtepomp, het afgiftesysteem en de afstelling van de onderdelen van het systeem. De betere warmtepomp leveranciers kunnen alle installatiewerkzaamheden om een compleet systeem te maken. Van het aanleggen van een bronsysteem tot de afstelling van het gehele systeem en geven hier dan ook een garantie op.

 • Je woning moet een passend warmte afgiftesysteem hebben. Bijvoorbeeld speciale Lage Temperatuur Verwarming (LTV) radiatoren

Wij kunnen dit allemaal voor jou uitzoeken. Zodat je zeker weet dat je de juiste pomp aanschaft die echt bij jouw woning past.

Hoe werkt een warmtepomp?

Warmtepompen onttrekken warmte uit een medium in de omgeving. Het medium kan water, lucht of de grond/aardbodem zijn.

1. Grond-water warmtepomp

De Grond-water warmtepomp (oftewel brine/water) onttrekt warmte uit de aardbodem. Het is een warmtepomp met een gesloten bronsysteem. Het systeem gebruikt een verticaal (of horizontaal) buizensysteem in de bodem (gesloten aardwarmtesonde of collector) dat ca. 150 meter de diepte in gaat. In het buizensysteem zit een water/glycol mengsel dat fungeert als warmtewisselaar. De bodem houdt een constante temperatuur van 10 graden Celcius. In de winter als de buitentemperatuur lager is kan de warmte uit de bodem worden onttrokken en geeft het water/glycol-mengsel de warmte af aan de warmtepomp.

De warmte die wordt onttrokken door de warmtepomp wordt omgezet in energie en hiermee wordt het huis en tapwater verwarmd. Het voordeel van de brine/water warmtepomp is dat dit systeem in de zomer gebruikt kan worden om passief te koelen. Dit type warmtepomp wordt normaliter toepgast tot een totaal benodigde warmteafgifte van 60 kW. Een grond-water warmtepomp wordt meestal toepast bij één woning of een klein utiliteitsgebouw. Wanneer het beschikbare grondoppervlak klein is, wordt er een verticaal systeem in de grond geplaatst. Bij een groter grondoppervlak kan er een horizontaal buizensysteem worden gebruikt.

2. Water-water warmtepomp

Dit systeem haalt energie uit grondwater en maakt gebruik van een openbron systeem. Bijvoorbeeld oppervlaktewater of een reservoir in de bodem waar het mee in open-verbinding staat. De energie wordt gebruikt om het huis/gebouw te verwarmen en het tapwater te verwarmen. Een groot deel van de installatie bevindt zich dus onder de grond. De water-water pomp is geschikt voor grote utiliteitsgebouwen en verwarmen of passief koelen van meerdere woningen. Omdat het aanleggen van het bronsysteem relatief duur is wordt het voornamelijk toegepast bij een totaal benodigd vermogen van meer dan 60 kW. Alternatieve energiebronnen voor de water-water warmtepomp zijn: een Warmte Koude Opslag (WKO)-installatie, rest warmte van industrie of koelwater van een energiecentrale.

3. Lucht-water warmtepomp

De lucht-water warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht. De warmtepomp gebruikt elektriciteit om de buitenlucht samen te persen (comprimeren). Op deze manier wordt warmte onttrokken uit de buitenlucht om het water voor de verwarming te verwarmen. Zelfs bij zeer lage buitentemperaturen (tot – 20 graden Celcius) kun je jouw huis verwarmen. Bij zeer lage buitentemperaturen is de energiebesparing wel minder dan bij een grond-water warmtepomp of water-water warmtepomp. Het voordeel van de lucht-water warmtepomp is dat er geen gat in de bodem geboord hoeft te worden. Dit bespaart de kosten voor het maken van een gesloten of open bronsysteem in de aardbodem. De lucht-water warmtepomp wordt veelal toegepast voor het verwarmen van één woning of een gedeelte van een utiliteitsgebouw. Vaak kan dit type warmtepomp ook actief koelen.

De COP van een lucht-water warmtepomp wordt vaak berekend onder standaardwaarden. Als men rekent met een temperatuur van de buitenlucht van 7 °C naar een afgiftetemperatuur van 35 graden °C (EN14511) komt de COP uit op 4.4. En bij een temperatuur van de buitenlucht van 7 °C naar de aanvoer van warm water met een afgiftetemperatuur van 45 °C (EN14511) dan is de COP bijvoorbeeld 3.6.

4. Lucht-lucht warmtepomp

Verwarmen van één woning of utiliteitsgebouw of gedeelte van een gebouw. Bijna altijd kan dit type warmtepomp ook actief koelen, het is vergelijkbaar met een airco systeem. Bij verwarmen is de buitenlucht de energiebron. Het nadeel van een lucht/lucht warmtepomp is dat het als minder comfortabel kan worden ervaren. Dit komt door de constante luchtstroom die voor een tocht of trek ervaring kan zorgen. Een ander nadeel is dat de lucht-lucht warmtepomp een lagere efficiëntie haalt (uitgedrukt in de ‘Coefficient of Performance’ CoP) dan de grond-water/water-water en lucht-water warmtepomp. Dit komt omdat het energetisch een minder aantrekkelijk proces is om de warmte te onttrekken uit een gas (oftewel de buitenlucht) dan uit een vloeistof of de grond.

5. Hybride warmtepomp

Deze warmtepompen gebruiken vaak buitenlucht als bron voor basisverwarming. Het is dus vaak een lucht-lucht warmtepomp (type 4) in combinatie met een kleine gasketel. Het nadeel is dat je nog steeds afhankelijk bent van het gasnet en slechts in beperkte mate je energierekening terugdringt. Het voordeel is dat het hybride systeem breed toepasbaar en betaalbaar is. Ook in bestaande woningen is een hybride warmtepomp vaak goed te plaatsen omdat een hybride warmtepomp vaak de twee apparaten onder één kap combineert. Dit soort hybride warmtepomp lijkt qua uiterlijk veel op de CV-ketel maar is doorgaans een klein beetje groter.

De hybride warmtepomp is bijzonder geschikt in bestaande woningen van gemiddelde grootte omdat het compartiment met de gasketel ervoor zorgt dat voldaan kan worden aan de totaal benodigde warmtevraag. Net als de lucht-lucht warmtepomp, heeft de hybride warmtepomp een lagere efficiëntie dan de andere type warmtepompen. Dit komt omdat het energetisch een minder aantrekkelijk proces is om de warmte te onttrekken uit een gas (oftewel de buitenlucht) dan uit een vloeistof of de grond. Het voordeel is dat dit type warmtepomp relatief goedkoop is omdat de hybride warmtepomp net als de lucht-lucht warmtepomp geen bronsysteem vereist.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig voor een full-electric warmtepomp?

Dit is een vraag die we vaak terug horen komen. Er is geen eenduidig antwoord op te geven. Het is afhankelijk van meerdere factoren. Die zetten we hier voor je op een rijtje.

Aantal zonnepanelen voor een Full-electric warmtepomp (2022)


Per situatie is dit erg afhankelijk van het aantal kWh stroom dat je verbruikt. Ook weegt de kwaliteit van de zonnepanelen mee. Kwaliteitspanelen hebben een hogere opbrengst.

We zetten even een aantal voorbeelden op een rijtje aan de hand van verschillende verbruiken, dit is dus een indicatie.

Een gemiddeld huishouden verbruikt in Nederland ongeveer 1.500 m3 aan gas. Met een full-electric warmtepomp staat dat gelijk aan ongeveer 3.000 kWh. Hieronder zie je hoeveel panelen ongeveer benodigd zijn om de warmtepomp gedurende het jaar te voorzien van stroom:

 • Huishouden met verbruik van 2.000/2.500 kWh: je hebt ongeveer 6-8 gemiddelde zonnepanelen nodig

 • Gemiddeld huishouden 3.000 kWh: hiervoor zijn ongeveer 10 gemiddelde zonnepanelen nodig

 • Huishouden met verbruik van 4.000 kWh: je hebt ongeveer 13 gemiddelde zonnepanelen nodig

 • Huishouden met verbruik van 5.000 kWh: je hebt ongeveer 16 gemiddelde zonnepanelen nodig

 • Huishouden met verbruik van 5.000 kWh: je hebt ongeveer 19 gemiddelde zonnepanelen nodig

Het is altijd verstandig om goed vooraf door te rekenen welke warmtepomp voor jouw woning het meest geschikt is en hoeveel zonnepanelen passend zijn bij jouw energieverbruik. Onze energie-adviseurs helpen hier graag bij met advies op maat.