Het nieuwe energielabel en wat dat voor u als klant betekent

Per 1 januari 2021 wordt er een nieuwe vorm van het energielabel geïntroduceerd. Dit nieuwe energielabel heeft een vernieuwde rekenmethode – en ook de wijze waarop de woninginspectie wordt uitgevoerd zal veranderen. Meer lezen over het wijzigen van het energielabel.

Deze wijziging zorgt ervoor dat het registreren van het energielabel op basis van onze huidige woningopname nog maar tot 31 december 2020 mogelijk is. Na deze datum kan een energielabel alleen nog worden afgemeld als hiervoor volgens de nieuwe wijze de woninginspectie is uitgevoerd.

Mijn woningopname moet nog plaatsvinden

U heeft nog geen woningopname gehad, en ook nog niet gepland

Wij kunnen uw opname en eventuele installaties niet op tijd uitvoeren om uw energielabel nog in 2020 te kunnen afmelden.
Als u graag wilt verduurzamen en daarna een afgemeld energielabel wenst, moeten wij uw woningopname inplannen na 1 januari 2021. Indien het energielabel voor u niet van belang is, kunnen wij de woningopname nog in 2020 inplannen en kunt u de kosten voor een eventueel energielabel dat u bij ons heeft afgenomen terugkrijgen.

Mocht u alleen interesse hebben in het registreren van het energielabel, en geen installaties willen uitvoeren, dan kunnen we uw woningopname zo snel mogelijk inplannen zodat uw energielabel wél nog in december 2020 kan worden geregistreerd. Bel in dit geval even naar 085 210 39 77 dan plannen we uw woningopname meteen in.

U heeft nog geen woningopname gehad, maar wel al gepland staan

Wij kunnen niet alle installaties op tijd uitvoeren om uiterlijk 31 december het energielabel af te melden.
Als minstens 1 installatie niet eerder dan 25 december 2020 gepland kan worden, betekent dit dat wij niet langer het energielabel voor u kunnen registreren. In dat geval kunt u de kosten voor een eventueel energielabel dat u bij ons heeft afgenomen terugkrijgen.

Mocht u alleen interesse hebben in het registreren van het energielabel, en geen installaties willen uitvoeren, zorg er dan voor dat u dan na de woningopname zo snel mogelijk (uiterlijk 10 december 2020) machtiging geeft aan De Energiebespaarders zodat wij uw energielabel nog voor 1 januari 2021 kunnen registreren. Dit kunt u doen via https://machtigen.digid.nl. U maakt daar een machtiging aan voor de dienst 'Energielabel voor woningen'. Deze stuurt u als pdf per e-mail naar ons op, zodra wij de machtiging hebben ontvangen activeren wij deze en kunnen we voor u aan de slag.

Goed om te weten: we kunnen het energielabel alleen voor u vastleggen als de woning op uw naam staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvangen we graag de machtiging van degene op wiens naam de woning wel staat. Indien dit (nog) niet mogelijk is, zou u ons dit dan willen laten weten? Dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

Mijn installaties moeten nog plaatsvinden

U heeft een woningopname gehad, maar nog niet alle installaties zijn gepland

Wij kunnen installaties tot en met 25 december 2020 nog meenemen in de registratie van het energielabel.
Dat betekent dat al uw installaties voor die tijd uitgevoerd moeten worden. Voor het inplannen van installatiedata zijn wij afhankelijk van de uitvoerende partij. Deze neemt contact met u op over beschikbare installatiedata. In uw geval is het dus nog onbekend of al uw installaties (inclusief eventuele schouw) nog vóór 25 december 2020 gepland kunnen worden. Als minstens 1 installatie niet eerder dan 25 december 2020 gepland kan worden, betekent dit dat wij niet langer het energielabel voor u kunnen afmelden. In dat geval kunt u de kosten voor een eventueel energielabel dat u bij ons heeft afgenomen terugkrijgen.

Als het wel lukt om alle installaties te plannen voor 25 december is het belangrijk dat wij voor 10 december 2020 machtiging van u ontvangen om uw energielabel nog voor 1 januari 2021 te registreren. Dit kunt u doen via https://machtigen.digid.nl. U maakt daar een machtiging aan voor de dienst 'Energielabel voor woningen'. Deze stuurt u als pdf per e-mail naar ons op, zodra wij de machtiging hebben ontvangen activeren wij deze en kunnen we voor u aan de slag. De machtiging kunt u al sturen voordat de installatie plaatsvindt. Let dus op dat u ons op tijd machtigt, zodat wij op tijd uw energielabel kunnen registreren.

Goed om te weten: we kunnen het energielabel alleen voor u vastleggen als de woning op uw naam staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvangen we graag de machtiging van degene op wiens naam de woning wel staat. Indien dit (nog) niet mogelijk is, zou u ons dit dan willen laten weten? Dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

U heeft een woningopname gehad, en minstens 1 installatie is nog niet uitgevoerd. U heeft al wel een geplande installatiedatum

Wij kunnen installaties tot en met 25 december 2020 nog meenemen in de registratie van het energielabel. Het is dus van belang of uw installatie voor of na die tijd zal plaatsvinden, bekijk hieronder wat dit betekent voor u.

Al mijn installaties staan gepland vóór 25 december 2020

Omdat uw installatie plaatsvindt voor 25 december hebben wij nog genoeg tijd om uw energielabel voor 1 januari 2021 te registreren.
Het is echter wel belangrijk dat wij vóór 10 december 2020 machtiging van u ontvangen om het energielabel te registreren. Dit kunt u doen via https://machtigen.digid.nl. U maakt daar een machtiging aan voor de dienst 'Energielabel voor woningen'. Deze stuurt u als pdf per e-mail naar ons op, zodra wij de machtiging hebben ontvangen activeren wij deze en kunnen we voor u aan de slag. De machtiging kunt u al sturen voordat de installatie plaatsvindt. Bent u hiermee te laat, dan kunnen wij alsnog niet het energielabel op tijd registreren.

Goed om te weten: we kunnen het energielabel alleen voor u vastleggen als de woning op uw naam staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvangen we graag de machtiging van degene op wiens naam de woning wel staat. Indien dit (nog) niet mogelijk is, zou u ons dit dan willen laten weten? Dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

Minstens 1 van mijn installaties staat gepland na 25 december 2020

Omdat uw installatie plaatsvindt na 25 december is het voor ons niet langer mogelijk om uw energielabel te registreren.
Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe rekenregels voor het energielabel geldig, waardoor onze berekeningen van uw woningopname niet langer bruikbaar zijn om in te dienen bij het registreren van het energielabel. Omdat de registratie van het energielabel wel inbegrepen zit bij de dienst die u bij ons heeft afgenomen, kunnen wij u drie opties bieden:

  • wij vergoeden de prijs van het energielabel
  • wij melden uw label af op basis van de tot 25 december 2020 uitgevoerde installaties
  • wij maken een nieuwe afspraak met u om de extra gegevens voor het nieuwe label te verzamelen.

Mocht u toch uw energielabel willen laten registreren zónder de geplande installatie er in opgenomen, dan kunnen wij dat wel voor u doen. Bel in dit geval naar 085 210 39 77 voor verdere uitleg.

Al mijn installaties hebben plaatsgevonden / ik heb gekozen om geen installaties te laten plaatsvinden na de woningopname

U heeft nog geen machtiging aangevraagd voor het registreren van het energielabel

Wij kunnen tot en met 31 december 2020 het energielabel voor u afmelden.
Om dit te kunnen doen dient u ons te machtigen om het juiste bewijs te uploaden. Dit kunt u uiterlijk tot 10 december 2020. Let dus op dat u ons op tijd machtigt, zodat wij op tijd uw energielabel kunnen registreren.

Machtigen kunt u doen via https://machtigen.digid.nl. U maakt daar een machtiging aan voor de dienst 'Energielabel voor woningen'. Deze stuurt u als pdf per e-mail naar ons op, zodra wij de machtiging hebben ontvangen activeren wij deze en kunnen we voor u aan de slag.

Goed om te weten: we kunnen het energielabel alleen voor u vastleggen als de woning op uw naam staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvangen we graag de machtiging van degene op wiens naam de woning wel staat. Indien dit (nog) niet mogelijk is, zou u ons dit dan willen laten weten? Dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

Er is iets gewijzigd aan de woning na mijn woningopname zonder ondersteuning van De Energiebespaarders

Er is iets gewijzigd aan de woning na mijn woningopname zonder ondersteuning van De Energiebespaarders

Wij kunnen tot en met 31 december 2020 het energielabel afmelden op basis van de bevindingen van uw adviseur tijdens de woningopname.
Wanneer er wijzigingen zijn geweest aan de woning waarvan wij niet in het bezit zijn van de specificaties, kunnen wij helaas niet langer het energielabel voor u registreren.

Wat bedoelen wij zoal met wijzigingen?

  • Verbouwing (uitbouw, tussenmuren, dakkapel, etc)
  • Energiebesparende maatregelen die u heeft afgenomen bij een uitvoerder anders dan De Energiebespaarders
  • Toegevoegde ventilatie

Hoewel De Energiebespaarders niet langer het energielabel voor u kunnen registreren, raden wij toch aan uw energielabel voor het einde van het jaar te laten registreren. Een geregistreerd energielabel is namelijk 10 jaar geldig. Mocht u binnen 10 jaar uw woning willen verkopen is het handig om uw energielabel alsnog dit jaar door te laten registreren. Vanaf 1 januari 2021 zal de prijs voor energielabelregistratie omhoog gaan (vermoedelijk wordt het zo'n 25 keer duurder).

Staat uw situatie niet beschreven in bovenstaande scenario’s of heeft u vragen over het energielabel? Neem dan contact met ons op via support@energiebespaarders.nl of bel naar 085 210 39 77.