warmtepomp vergunning

Warmtepomp vergunning | Heb je een vergunning nodig voor een warmtepomp?


Warmtepomp vergunning: is het nodig?

Nee, je hebt over het algemeen meestal geen vergunning nodig voor een warmtepomp.

Er zijn echter uitzonderingen, welke dat zijn lees je in dit artikel.


Wanneer heb je wel een warmtepomp vergunning nodig?

Lokale regelgeving bij gemeente voor warmtepomp vergunningen

De vraag of je een vergunning nodig hebt voor een warmtepomp hangt af van lokale regelgeving en het type warmtepomp dat je kiest. Check dit dus altijd bij je gemeente (al wordt er niet actief op gecontroleerd).

Vaak heb je voor lucht-lucht warmtepompen geen vergunning nodig, maar voor bodem-water of water-water systemen wel. Dit komt omdat deze laatste twee types invloed kunnen hebben op het grondwater of de bodem.

Bodemonderzoek vergunning bodem of geothermische warmtepomp

Wil je een bodem warmtepomp - ook wel geothermische warmtepomp genoemd - aanschaffen? Dan moet je dit melden of soms zelfs een vergunning aanvragen.

Er wordt namelijk diep in de bodem gegraven, tussen 25 tot wel 100 meter diep. Je moet daarom eerst een bodemonderzoek uit laten voeren:

  • Meldplicht: Boor je een gat onder de 50 meter? Dan ben je verplicht om het te melden bij de gemeente, maar je hebt geen vergunning nodig.

  • Warmtepomp vergunning: Boor je dieper dan 50 meter? Dan heb je wel een warmtepomp vergunning nodig.


Specifieke Situaties

In bepaalde gevallen, zoals bij monumentale panden of in beschermde natuurgebieden, kunnen er strengere regels gelden. Het is altijd verstandig om bij jouw gemeente na te gaan welke regels er specifiek voor jouw situatie van toepassing zijn.

Het verduurzamen van monumentale panden is ingewikkeld. Wij kunnen daar helaas ook niet bij helpen, dit is echt een specialisme. Kijk bijvoorbeeld eens bij het Restauratiefonds.

Warmtepomp vergunning verplicht of niet?

Warmtepomp vergunning & meldplicht

Voor de installatie van een warmtepomp en de eventuele zichtbaarheid ervan vanaf de openbare weg of bij buren, kan er naast de eventuele vergunningsplicht ook een meldplicht zijn. Deze meldplicht hangt af van de lokale regelgeving en het bestemmingsplan van je gemeente. Het is dus belangrijk om je hierin te verdiepen voordat je overgaat tot de aanschaf.

Je kan dit eventueel ook navragen bij een energie-adviseur.


Wanneer is er een meldplicht?

1. Esthetische overwegingen:

In sommige gemeenten zijn er regels over het uiterlijk van gebouwen en hoe toevoegingen zoals een warmtepomp het straatbeeld kunnen beïnvloeden. Als de warmtepomp vanaf de openbare weg zichtbaar is, kan dit invloed hebben op het aanzicht van de buurt en daarom moet je dit in principe altijd melden.

Zeker als je in een monumentaal pand woont is het belangrijk om bij de gemeente na te gaan als je iets wil laten installeren of de woning wil verbouwen.

2. Geluidsnormen: warmtepomp lawaai

Voor de installatie van warmtepompen gelden er ook geluidsnormen. Deze zijn vooral relevant als de buitenunit van de warmtepomp dicht bij de perceelgrens komt te staan. Hoewel dit technisch gezien meer gaat over de werking dan over de zichtbaarheid, kan het zijn dat je een melding moet doen vanwege potentiële geluidsoverlast voor de buren.

Het is altijd verstandig om het aan te geven bij je buren als je een warmtepomp wil laten plaatsen, om later onenigheid te voorkomen.

De warmtepomp moet ook altijd minimaal een halve meter van de erfgrens worden geplaatst. Je kan eventueel ook een geluidswerende kap over de warmtepomp laten plaatsen die het geluid verder beperkt. Deze zien er vaak ook nog mooier uit.

3. Bestemmingsplannen:

In bestemmingsplannen kunnen specifieke voorschriften staan over bouwwerken aan de buitenkant van een pand. Als een warmtepomp als een dergelijk bouwwerk wordt gezien, kan het zijn dat je zowel een vergunning moet aanvragen als een melding moet doen bij de gemeente.


Hoe weet je of er een meldplicht geldt?

Het is altijd verstandig om vóór de installatie contact op te nemen met je gemeente. Zij kunnen je informeren over de specifieke regels die gelden voor jouw situatie. In veel gevallen kun je deze informatie ook vinden op de website van je gemeente of via het omgevingsloket online.


Wat als je geen melding doet?

Het niet naleven van de meld- of vergunningsplicht kan leiden tot boetes of de verplichting om de installatie aan te passen of zelfs te verwijderen. Het kan dus geen kwaad om navraag te doen om later problemen te voorkomen, al zal het niet snel voorkomen dat hierop wordt gecontroleerd.


Warmtepomp op dak: vergunning nodig?

Als je de buitenunit van je warmtepomp op het dak wil laten plaatsen, dan gelden dezelfde eerder genoemde regels als wanneer de warmtepomp op de grond of aan je muur wordt gehangen.

  • Let dus op of de gemeente regels en eisen stelt aan het aanzicht van de woning als je de buitenunit op het dak laat plaatsen

  • Let op of er aanvullende geluidseisen zijn


Procedure voor het aanvragen van een warmtepomp vergunning:

Per gemeente kan het verschillen hoe de procedure voor het aanvragen van een warmtepomp vergunning werkt.

Meestal moet je een bouwtekening en een gedetailleerd plan van de installatie indienen, samen met informatie over hoe je aan de lokale regelgeving en eisen voldoet. Het is raadzaam om een specialist of het installatiebedrijf om hulp te vragen bij het opstellen van deze documenten. Je kan het altijd bij onze energie-adviseur navragen of bij de installateur.

Warmtepomp laten installeren?

Energiebespaarders regelt het, van inzicht in de mogelijkheden tot installatie. Ook subsidies kun je eenvoudig via ons regelen. Check jouw mogelijkheden.